You searched for:

python jobs

Refine Search

Top Employers

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
1 - 1 of 1 Job(s)
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: sng, c, co, gp, python, vi, ca, bo
  Summary: – Tham gia vào dự án phát triển với khách hàng Nhật – Xây dựng kế hoạch công việc, báo cáo, đánh giá công việc của cá nhân, nhóm; đóng góp các sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng, năng suất công vi..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
Are these jobs relevant for you?
We will use your feedback to improve future recommendations
 
Get jobs in your inbox