You searched for:

IT jobs

1 - 40 of 250 Job(s)
 • Niteco
  Keyskills: Asp.Net, C#, English Language
  Summary: We have multiple teams working for our international clients, handling projects based on Microsoft technologies, such as ASP.NET.
  Other - Vietnam
  2-10 years
  Share
  Posted : 7th Jul 2018
 • Techknowledgey Pte Ltd
  Keyskills: Ruby On Rails, Angular JS, HTML, Javascript, Full Stack Developer, UI Development, UX / UI Design, UI Design, Devops, Git, Github, Cloud, React.Js, Developer, LEAN
  Summary: This posting is on behalf of client of HackerTrail. You and your team will receive requirements as User Stories from end-users (Singapore, China, Taiwan, Malaysia, Thailand, India, Japan)
  Ho Chi Minh
  2-12 years
  Share
  Posted : 7th Jul 2018
 • Innovatz Solutions Private Limited
  Keyskills: Java, Java Developer
  Summary: We are hiring for someone who has Java skill set.
  Vinh Long, Vinh Phuc, Other - Vietnam
  1-2 years
  Share
  Posted : 26th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: c, lao, lin, cho, cng, cp, ca
  Summary: - Dịch thuật và giám sát an toàn nhà xưởng hoặc tuyên truyền, đào tạo, kèm tiếng Nhật. - Dịch Email (viết), giao tiếp (nói) liên quan đến công việc của giám đốc sản xuất. - Kiêm nhiệm thêm giám sá..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: c, php, lin, iso 9001, cho, tin, iso, lp, cp, ca, gi
  Summary: - Lập tài liệu liên quan đến ISO, quy trình trình tự của toàn nhà máy. - Triển khai, đào tạo quy định ISO 9001 & 14001 cho tất cả các phòng ban liên quan - Am hiểu luật môi trường, có khả năng ..
  Hung Yen
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: cha, c, tin cnc, ln, vi, lin, bo, tr, ca, cng, tm, safety, ci tin, vt, gm, ngn
  Summary: *Nhiệm vụ:: - Task công việc đa dạng, bao gồm nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới để phù hợp với quá trình cải tiến sản xuất của khách hàng *Nội dung công việc: - Lên kế hoạch và thực hiện bảo trì..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: cto, general
  Summary: 【IT大国 ベトナムで働くCTO ポジション】 -2020年までに300名規模の技術組織にするため、ローカルを育成し、社内組織を整備して頂けるような方が必要です。 -社内育成、トレーニングの整備 -10数名プロジェクトマネージャーの管理 -プロジェクトの進捗を優先順位付け、計画、追跡することによって、プロジェクト管理全体で独立した判断と裁量 -プロトタイプを含むプログラムの設計、開発、修正..
  Ho Chi Minh
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: c, php lin, ln, vi, ca, tr, cho, cng, tin, vt, lp, lng, php, gi
  Summary: • Lên ý tưởng, đề xuất phương án thiết kế, thực hiện bản vẽ kỹ thuật, hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công • Tham mưu lãnh đạo các phương án, ý tưởng, giải pháp liên quan tới công việc của phòng • Quản..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: audit, lin, worker, cho, qa, cng, lp, lng
  Summary: - Dịch tài liệu liên quan hệ thống quản lý chất lượng - Chuẩn bị tài liệu cho audit - Lập hướng dẫn công việc và đào tạo cho worker - Quản lý quy trình chất lượng - Công việc khác theo request
  Bac Ninh
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: individualized instruction, interactive learning, admin, teacher, visual, japanese, da, conferences, teachers, audio, summaries, hcm
  Summary: ■Business Detail for new business Foreign caregiver education business this business is Foreign caregiver education , the student will go to Japan and become caregiver,so this company educate the ..
  Ho Chi Minh
  35-35 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: warehouse site management, schedule, worker, preparation, quality control, safety, warehouse
  Summary: *Managing around 20 members - Warehouse site management - Safety / quality control - Field worker guidance - Work schedule adjustment / preparation of prepared materials etc
  Dong Nai
  30-30 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: tao, co, san, gp, vi, lin, bo, tr, sales, cp, cac san
  Summary: - Đi gặp khách hàng, thường đi Hà Nội trong ngày bằng xe oto hoặc xe bus - Liên lạc với khách hàng hiện tại - Bán các sản phẩm quần áo và trang phục sản xuất (áo khoác, quần,..
  Thanh Hoa
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: cto
  Summary: 【IT大国 ベトナムで働くCTO ポジション】 -2020年までに300名規模の技術組織にするため、ローカルを育成し、社内組織を整備して頂けるような方が必要です。 -社内育成、トレーニングの整備 -10数名プロジェクトマネージャーの管理 -プロジェクトの進捗を優先順位付け、計画、追跡することによって、プロジェクト管理全体で独立した判断と裁量 -プロトタイプを含むプログラムの設計、開発、修正..
  Ho Chi Minh
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: c, management assistant manager, manufacturing management, schedule control, factory, purchasing, project, coaching, design, process control, kaizen, budget control, manager, project management
  Summary: 1. Liên hệ với khách hàng, tiếp nhận tài liệu và gửi tới các phòng ban 2. Thương lượng với khách hàng theo chỉ đạo của quản lý 3. Chuẩn bị tài liệu bán hàng (bảng giá, hợp đồng...) để xin xác nhận..
  Hung Yen
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: management, product quality, transfer, collaboration, japanese, controlling, software projects
  Summary: - Connecting between the Japan clients and Vietnam off shore teams. - Working directly with Japanese customers: communicate, negotiate, receive, analyze the requirements of software projects ... a..
  Ha Noi
  1-1 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: vi, tr, sales, c lin, cng, cuc
  Summary: - Giải thích giữa người quản lý Nhật Bản và nhà quản lý nhà máy Việt Nam - Dịch các tài liệu về điểm quyền lực (từ tiếng Nhật sang tiếng Việt) - Lấy hẹn từ khách hàng Việt Nam - Tham dự và Giải th..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: sharepoint, vi, ca, bo, tr, da, cng, mvc, developer, dot net
  Summary: - Phát triển các ứng dụng dựa trên Sharepoint. - Thiết kế, phát triển và triển khai các ứng dụng sử dụng # và ASP.NET MVC. - Làm việc với end-user để xác định các yêu cầu của phần mềm. - Nhận chuy..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: logistics, c, r sot, tra, vi, ca, bo, php logistics, cho, tr, cng, tin, system engineer, lp, ci tin, lng, cp, c lin
  Summary: (1) Mục đích - Lắp đặt, đào tạo và hỗ trợ kiểm tra hoạt động của khách hàng trong việc triển khai dự án Giải pháp Logistics. - Làm việc và phối hợp với người sử dụng chính để giải quyết các vấn đề..
  Ho Chi Minh
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: web, c, cp, co, tim, tra, vi, lin, bo, tr, cho, cng, tin, cuc, cch, kt, vt, php, dp
  Summary: * Trách nhiệm: - Chịu trách nhiệm cho việc tổ chức hàng ngày các nhiệm vụ hành chính và tổ chức các trang web (thường được giải quyết trong một cách bí mật), các chức năng thư ký, các vấn đề chung..
  Hai Duong
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: c, tao, co, san, gp, vi, lin, bo, tr, lan, cho, cng, moc, cp
  Summary: Đây là công ty bán máy móc dùng để sản xuất sản phẩm nhựa (Có nhà máy ở Thái Lan và Trung Quốc) Công việc: - Báo cáo cho quản lý - Phát triển khách hàng mới (nhà máy sản xuất) - Đi gặp ..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: head, transaction, compliance, regulations, team leader, relationship manager
  Summary: - Support Relationship Manager to maintain and develop business relationship with clients in order to increase the Bank’s benefits - Co-operate with other departments to provide good services to c..
  Ha Noi
  3-3 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: skype
  Summary: ◆ベトナムのハノイにて幼稚園の先生募集!Skype面談可能です!! ・1歳~5歳の園児のクラスを担当 ・ベトナム人保育士と一緒に日本のカリキュラムの実施 ・日本の行事等の計画・実施 ・日本のしつけ等をベトナム人職員に教育
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: jquery, web, c, java, ux, tra, lin, kt, tr, japanese, cng, ui, lp, cam, css3, speaker, java engineer team leader, ca
  Summary: Quản lý đội Java -Hướng dẫn kỹ thuật để có thể biến yêu cầu thành thiết kế chi tiết, tạo sự thống nhất trong nhóm và hoàn thành công việc trong thời gian cam kết. -Hướng dẫn thành viên trong nhóm;..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: interpreter, manager
  Summary: Interpreter (mainly for boss) GA task
  Dong Nai
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: wan, lan, cho, cng, tin, system engineer, cp
  Summary: - Cung cấp mạng và dịch vụ tích hợp hệ thống cho các công ty Nhật Bản. - Thiết kế và xây dựng mạng lưới thông tin và viễn thông cho khách hàng. - Thiết kế hệ thống mạng như LAN / WAN. - Thiết kế v..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: software development, embedded, middleware, japanese, si, software developer
  Summary: - Software development and support for OS/Middleware/Embedded/Application of Japanese company in Vietnam and Japan and local company in Vietnam. - Offshore service of Japanese customers - SI and s..
  Ha Noi
  1-1 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: c, co, bo, tr, tm, lp, cp
  Summary: - Phát triển khách hàng mới - Mua sắm sản phẩm từ nhà cung cấp - Tìm kiếm khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện tại (cả khách hàng trong nước và Nhật Bản) - Lập báo cáo hàng tháng và hàng năm
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: skype
  Summary: 【ベトナムホーチミン勤務*海外勤務の夢を実現しましょう!日本一の消化器メーカーの営業のお仕事】 日本1の消化器メーカーの仕事! 今後 ベトナム国内へのビジネスの深化 及び 周辺市場ビジネスの拡大を強化していくメンバーを募集! ・消化器の販売の営業*工場などが中心 ・新規、既存営業を両方ともしていただきます。 ・各工業団地の日系企業がお客様です。 【Skype面接*一回のみ!】
  Binh Duong
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: supporting, java, implementation, design documents, testing software, design, quality assurance
  Summary: • Study customer’s requirement and framework, create design documents, implementation and coding of solutions. • Generate unit tests to ensure the products are being tested thoroughly to produce q..
  Ha Noi
  2-2 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: tm, c, bo, co, lin, vi cng, tr, cho, cng, tin, vc, kt, business development manager
  Summary: - Tìm đối tác kinh doanh mới liên quan đến lĩnh vực không gian địa lý - Kết nối với công ty và chính phủ Nhật Bản và Việt Nam - Suy nghĩ và trình bày kế hoạch kinh doanh mới cho đối tác - Nghiên c..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: supporting, hit, assignment, sales manager, manager, lcl, forwarding, fcl
  Summary: - Báo cáo cho Giám đốc bán hàng Hà Nội, quản lý 10 telesales - Xây dựng và quản lý nhóm telesales - Lập kế hoạch, lịch làm việc, timesheet cho nhóm Telesales - Báo cáo hàng ngày / hàng tuần / hàng..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: supporting, hit, assignment, sales manager, manager, lcl, forwarding, fcl
  Summary: -Draft quality assurance policies and procedures. -Interpret and implement quality assurance standards. -Evaluate adequacy of quality assurance standards. -Devise sampling procedures and direction..
  Dong Nai
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: ict
  Summary: ビンズン省ビンズン新都市の付加価値向上施策の企画立案、実行 (交通、通信ICT、医療、教育、エンタメ、企業誘致などへの対応) その他 - マンション/戸建の住宅販売および住宅賃貸の営業 - ビンズン省ビンズン新都市への企業誘致 - 近隣工業団地の企業見回り、情報収集 → 近隣企業の要望のヒアリング → まちづくり/都市開発へ反映
  Binh Duong
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: c, installation, technology, compliance, japanese, regulations, conditions, acquisition
  Summary: - Acquisition of Japanese plant technology, applied to establish conditions of equipment production in Vietnam. - Installation of production equipment; Operate, improve and respond when problems a..
  Ha Noi, Hung Yen
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: cha, sales engineer, tra, ca, bo, tr, vo, cng, tin, tm, vt
  Summary: - Bán máy nén, bảo trì vv (kiểm tra định kỳ, sửa chữa, thay thế bộ phận ...) * máy tiện, sanup, máy thu dầu và phụ kiện dầu, máy nén trục vít - Làm việc dưới sự quản lý của người Việt Nam - Tập tr..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: factory, vietnamese, admin, japanese, vietnamese japanese, director, manager, cooperation, interpreter, accountant, interpret
  Summary: -Interpret what Japanese director say for all workers, and translate document (Vietnamese ⇔ Japanese) in this factory. -Interpret what customer say for Japanese director -Contact with Japanese cus..
  Binh Duong
  3-3 years
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: bo mch, co, tra, lin, bo, tr, cng, tin, ci tin, cp, php
  Summary: - Chuyên viên kỹ thuật nhóm phát triển sản phẩm mới. - Hỗ trỡ kỹ thuật bo mạch FPC thuộc nhóm phát triển sản phẩm mới. - Hỗ trợ điều hành, đẩy tiến độ chạy mẫu. - Xác định điều kiện sản xuất, điều..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: front-end, c, codes, ux, nim, vi, javascript, bo, tr, cho, ca, cng, tin, ui, kt, lng, developer, ux cho, gi, native
  Summary: Senior Front-end developer là vị trí chủ chốt của công ty với mục tiêu luôn luôn phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại nhiều niềm vui và giá trị cho người dùng. Nội dung công việc: ..
  Ha Noi
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
 • Reeracoen Vietnam
  Keyskills: c, co, c tin, vi, ca, bo, cho, cng, tm, cuc, gi
  Summary: * Trách nhiệm: - Trưởng phòng Giáo dục, phụ trách công tác đào tạo * Nhiệm vụ: - Đào tạo các ứng viên mới được tuyển dụng và phân bổ công việc - Thực hiện các chương trình giáo dục khác nhau - Hiể..
  Hai Duong
  Share
  Posted : 20th Jun 2018
Are these jobs relevant for you?
We will use your feedback to improve future recommendations
Get jobs in your inbox