Modify Search

Systems Administrator Promotion Jobs in Vietnam

Filter
1 Jobs

* Thực hiện công việc dựa theo các quy trình tiêu chuẩn. * Thực hiện các quy chế lao động, phòng cháy chữa cháy, nội quy v quy định của công ty tại các kho. * In Bảng Kê Hng Xuất Kho, Phiếu Giao Hng của DA, MT, Sale. Nhập, kiểm tra v lưu trữ

Skills :

Know more banner-img