Modify Search

solution architect enterprise architect jobs in hanoi

Did you mean: solutions architect enterprise architect

Solution Architect Enterprise Architect Jobs in Hanoi

Filter
1 Jobs

Solution Architect

Persolkelly
Hanoi Vietnam
Not Specified

Mô tả công việc: 1.Tham gia trao đổi trực tiếp với Ban giám đốc Công ty tư vấn, đ xuất xây dựng các chiến lược sản phẩm mới 2.Xây dựng giải pháp, kiến trúc hệ thống, lựa chn công nghệ v ra các yêu cầu để cho nhóm lập trình viên phát triển tính năng

Know more banner-img