Modify Search

Software Engineer Programmer Jobs in Khanh Hoa

Filter
3 Jobs

Job Description The Role * To oversee the food & beverage operations of the Hotel * To interact with other departments to ensure guests receives high level of service * To be entrepreneurial and to think beyond the boundaries is expected

Senior Trade Sales Representative

Abbott Ensure
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: . Thực hiện các bước bán hng cơ bản . Các phép toán qui đổi trong sales . Hồ sơ bán hng, tuyến bán hng, đánh giá thực hiện . Trưng by v bán đủ các nhãn hang . Thu công nợ, cân đối công nợ . Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hang . Thốn

Medical Representative- Binh Duong

Abbott Ensure
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: 1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác định khách hng mục tiêu, ưu tiên các địa bn tim năng. . Xây dựng v duy

Know more banner-img