Modify Search

Software Engineer Programmer Jobs in Binh Thuan

Filter
3 Jobs

Electric Technician

GE Wind Energy
Binh Thuan Quang Ngai
Not Specified

Job Description Summary Job Description MÔ TẢ CÔNG VIỆCVị trí: Kỹ thuật viên phòng Bảo trì - Thợ điện Mô tả vị trí: Thực hiện công việc bảo trì điện tại nh máy GE Dung Quất Thực hiện các công việc bảo dưỡng v sửa chữa các thiết bị, các hệ thống phù

Quality Assurance Intern

Abbott Ensure
Binh Duong Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: Abbott is hiring 2 QA Interns working in Glomed Plant (Binh Duong, shuttle bus available) 1/ Document & Training * Review the content and understand process to transfer the contents of guidance about IT QA system into training ma

Overhead Crane Operator _ Thợ vận hành cẩu Cầu trục

GE Wind Energy
Binh Thuan Quang Ngai
Not Specified

Job Description Summary Job Description 1. c hiểu kế hoạch cẩu, lựa chn thiết bị cẩu phù hợp với yêu cầu công việc. 2. ánh giá các yếu tố an ton liên quan, v tiến hnh thao tác cẩu nâng, di chuyển mã hng. 3. Kiểm tra thiết bị cẩu hằng ngy, kịp th

Know more banner-img