Modify Search

Software Engineer Programmer Jobs in Binh Duong

Filter
4 Jobs

Senior Quality Assurance Officer

Abbott Ensure
Binh Duong Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: * Quản ly cac sản phẩm được phân công tại nhà may Glomed/ . * Ban hành lệnh sản xuât, theo dõi qua trình sản xuât, ky quyêt định chuyển công đoạn sản xuât/ . Kiểm tra hồ sơ lô sản phẩm sau khi hon tất

Electric Technician

GE Wind Energy
Binh Thuan Quang Ngai
Not Specified

Job Description Summary Job Description MÔ TẢ CÔNG VIỆCVị trí: Kỹ thuật viên phòng Bảo trì - Thợ điện Mô tả vị trí: Thực hiện công việc bảo trì điện tại nh máy GE Dung Quất Thực hiện các công việc bảo dưỡng v sửa chữa các thiết bị, các hệ thống phù

Quality Assurance Intern

Abbott Ensure
Binh Duong Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: Abbott is hiring 2 QA Interns working in Glomed Plant (Binh Duong, shuttle bus available) 1/ Document & Training * Review the content and understand process to transfer the contents of guidance about IT QA system into training ma

Overhead Crane Operator _ Thợ vận hành cẩu Cầu trục

GE Wind Energy
Binh Thuan Quang Ngai
Not Specified

Job Description Summary Job Description 1. c hiểu kế hoạch cẩu, lựa chn thiết bị cẩu phù hợp với yêu cầu công việc. 2. ánh giá các yếu tố an ton liên quan, v tiến hnh thao tác cẩu nâng, di chuyển mã hng. 3. Kiểm tra thiết bị cẩu hằng ngy, kịp th

Know more banner-img