Modify Search

Shopee Express Hub Team Leader Jobs in Vietnam

Filter
1 Jobs

Shopee Xpress - Hub Team Leader

Shopee
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Job Description: * Quản lý đội ngũ nhân viên nhận hng, ti xế lái xe tại trạm * Quản lý công việc, ca lm việc cho đội ngũ nhân viên giao hng, v các nhân viên tại trạm * ảm bảo hng hóa đã nhận v đúng nơi, đúng thi điểm, đúng yêu cầu của quy

Skills :

Know more banner-img