Modify Search

Retailing Jobs in Bien Hoa

Filter
3 Jobs

Warehouse Staff

Abbott Ensure
Vietnam Bien Hoa
Not Specified

JOB DESCRIPTION: * Chịu trách nhiệm chn hng (chn, kiểm tra) theo bộ phận Trưởng nhóm xuất hng * Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn * Thực hiện việc thực hiện các quy định v lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc v quy

Quality Control Staff

Abbott Ensure
Vietnam Bien Hoa
Not Specified

JOB DESCRIPTION: * Giám sát hoạt động của bộ phận dán nhãn có phù hợp với quy trình chuẩn. * Căn cứ vo những thông tin v dữ liệu nhận được từ nh cung cấp, dựa trên quy định kiểm mẫu để kiểm soát sản phẩm tại các chuyn sản xuất. * Kiểm soát

Forklift Driver

Abbott Ensure
Vietnam Bien Hoa
Not Specified

JOB DESCRIPTION: * Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn * Thực hiện việc thực hiện các quy định v lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc v quy định của công ty tại kho * ảm bảo lái xe an ton cho nhân viên trong kho v hng

Know more banner-img