Modify Search

Recruitment Head Mgr Jobs in Vietnam

Filter
3 Jobs

Recruitment Executive

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
3-6 years

Recruitment: * Design job descriptions and interview questions that reflect each position's requirements * Coordinate with hiring managers to identify staffing needs, determine selection criteria, plan interview and selection procedures, in

Skills :

Recruitment Manager

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Responsibilities * Annual plan for the recruitment team: * - Recruitment plan for all levels, all departments throughout Vietnam * - Plan to strengthen employer branding on social network * - Annual recruitment budget * Devel

Skills :

Recruitment Manager

Persolkelly
Hanoi Vietnam
Not Specified

TRƯỞNG PHÒNG THU HÚT NHN TÀI (KHI KINH DOANH & KHI BO) * Thi gian: Thứ 2- sáng thứ 7 * ịa iểm: Cầu Giấy - H Nội Mô tả công việc - Lập v triển khai kế hoạch tuyển dụng cho khối kinh doanh ton tập đon - Xây dựng, đo tạo v quản lý phòng Thu

Know more banner-img