Modify Search

Recruitment Head Mgr Jobs in Hanoi

Filter
1 Jobs

Recruitment Manager

Persolkelly
Hanoi Vietnam
Not Specified

TRƯỞNG PHÒNG THU HÚT NHN TÀI (KHI KINH DOANH & KHI BO) * Thi gian: Thứ 2- sáng thứ 7 * ịa iểm: Cầu Giấy - H Nội Mô tả công việc - Lập v triển khai kế hoạch tuyển dụng cho khối kinh doanh ton tập đon - Xây dựng, đo tạo v quản lý phòng Thu

Know more banner-img