Modify Search

Quality Inspector Jobs

Filter
3 Jobs

Senior Game Fullstack Developer

GameLoft
Ho Chi Minh Vietnam
2-5 years

Job Description Gameloft for Brands has an exciting opportunity for a Game Fullstack Developer to join our team of developers, working on creating best-in-class mobile-based products supporting the company's efforts. Senior Game Fullstack Developer

Forklift Driver

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Vietnam Bien Hoa
Not Specified

* Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn * Thực hiện việc thực hiện các quy định v lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc v quy định của công ty tại kho * ảm bảo lái xe an ton cho nhân viên trong kho v hng hóa theo quy trình

Skills :

Forklift Driver

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Vietnam
Not Specified

* Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn * Thực hiện việc thực hiện các quy định v lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc v quy định của công ty tại kho * ảm bảo lái xe an ton cho nhân viên trong kho v hng hóa theo quy trình

Skills :

Know more banner-img