Modify Search

Plant Supervisor Jobs in Vietnam

Filter
5 Jobs

Lean Engineer

GE Wind Energy
Haiphong Vietnam
2-5 years

Job Description Summary Coach, drive and lead lean behaviors, principles, and tools across a operational or functional area. Drive cultural transformation resulting in step-change in operational business metrics.Job Description Date 06 -Sep-21 Posit

Skills :

Warehouse Staff

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

* Thực hiện tốt Nội quy lao động, nội quy PCCC, các quy định, quy chế của Công ty tại kho hng. * Tuân thủ các quy trình chuẩn liên quan đến quản lý ti sản, bảo trì máy móc thiết bị. * Quản lý các ti sản được trang bị để phục vụ công việc.

Skills :

Warehouse Staff

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận hng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hng, Quản lý Kho hng - Thực hiện chuẩn bị hng hóa đúng lô / ngy, số lượng ... theo phiếu đơn hng v ký nhận - Kiểm tra số lượng hng hoá thực tế với số trong hóa đơn để đảm bảo chn chí

Skills :

Service Point Agent (8-month-contract)

DHL
Ho Chi Minh Vietnam
1-2 years

YOU TACKLE FOR QUALITY AND GREAT SERVICE. THIS WILL IMPROVE THE LIFE OF OUR CUSTOMERS. Would you like to become part of the world's most international company in the world A company that pioneered cross-border express delivery in 1969 and is now act

Skills :

Service Point Agent (8-month-contract)

DHL
Ha Noi Hanoi
2-3 years

YOU TACKLE FOR QUALITY AND GREAT SERVICE. THIS WILL IMPROVE THE LIFE OF OUR CUSTOMERS. Would you like to become part of the world's most international company in the world A company that pioneered cross-border express delivery in 1969 and is now act

Skills :

Know more banner-img