Modify Search

Other Telecom Isp Jobs in Kien Giang

Filter
1 Jobs

Technician

Accor
Rach Gia Kien Giang
Not Specified

Job Description * Báo cáo để lm việc đúng thi gian dự kiến, được chuẩn bị chu đáo v mặc đồng phục chính xác * Tiến hnh bảo trì phòng khách theo chương trình bảo trì phòng ngừa. * Thực hiện kiểm tra máy móc, thiết bị v hệ thống vận hnh. *

Know more banner-img