Modify Search

other retail chains shops jobs in bien hoa

Did you mean: owner retail chain shops

Other Retail Chains Shops Jobs in Bien Hoa

Filter
2 Jobs

Senior Trade Sales Representative

Abbott Ensure
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: . Thực hiện các bước bán hng cơ bản . Các phép toán qui đổi trong sales . Hồ sơ bán hng, tuyến bán hng, đánh giá thực hiện . Trưng by v bán đủ các nhãn hang . Thu công nợ, cân đối công nợ . Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hang . Thốn

. Thực hiện các bước bán hng cơ bản . Các phép toán qui đổi trong sales . Hồ sơ bán hng, tuyến bán hng, đánh giá thực hiện . Trưng by v bán đủ các nhãn hang . Thu công nợ, cân đối công nợ . Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hang . Thống kê, lựa chn v p

Skills :

Know more banner-img