Modify Search

Other Purchase Supply Chain Jobs in Da Nang

Filter
1 Jobs

Delivery Staff

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Da Nang Vietnam
Not Specified

- Nhận đơn hng hằng ngy từ trưởng nhóm - Sắp xếp hng hoá (sản phẩm sữa hộp) lên xe tải hoặc xe máy theo tuyến để giao cho khách hng - i theo xe tải để giao hng cho khách hng theo lịch trình - Giao hng đúng khách hng v đúng địa chỉ - Chịu trách nhiệm

Skills :

Know more banner-img