Modify Search

Operations Protocol Manager Jobs in Ho Chi Minh

Filter
1 Jobs

* Chấp hnh sự phân công của Trưởng nhóm giao hng. * ảm bảo việc giao nhận đúng tên hng, số lô, hạn dùng,số lượng ..như thông tin trên phiếu giao hng. * Kiểm tra vệ sinh thùng xe trước khi lên hng. ảm bảo hng hóa có chật lượng tốt nhất khi

Skills :

Know more banner-img