Modify Search

Marine Cybersecurity Technician Jobs in Vietnam

Filter
5 Jobs

Technician

Accor
Rach Gia Kien Giang
Not Specified

Job Description * Báo cáo để lm việc đúng thi gian dự kiến, được chuẩn bị chu đáo v mặc đồng phục chính xác * Tiến hnh bảo trì phòng khách theo chương trình bảo trì phòng ngừa. * Thực hiện kiểm tra máy móc, thiết bị v hệ thống vận hnh. *

Technician

Keppel Infrastructure Trust
Ho Chi Minh Vietnam
1-3 years

JOB DESCRIPTION Keppel Land is the property arm of Keppel Corporation, a multi-business company providing solutions for sustainable urbanization. As a multi-faceted property company, Keppel Land provides innovative real estate solutions with its

Technician

Keppel Infrastructure Trust
Ho Chi Minh Vietnam
1-3 years

JOB DESCRIPTION Keppel Land is the property arm of Keppel Corporation, a multi-business company providing solutions for sustainable urbanization. As a multi-faceted property company, Keppel Land provides innovative real estate solutions with its ste

Skills :

Technician

Keppel Infrastructure Trust
Ho Chi Minh Vietnam
1-3 years

JOB DESCRIPTION JOB DESCRIPTION Keppel Land is the property arm of Keppel Corporation, a multi-business company providing solutions for sustainable urbanization. As a multi-faceted property company, Keppel Land provides innovative real estate so

Technician

Keppel Infrastructure Trust
Ho Chi Minh Vietnam
1-3 years

JOB DESCRIPTION JOB DESCRIPTION Keppel Land is the property arm of Keppel Corporation, a multi-business company providing solutions for sustainable urbanization. As a multi-faceted property company, Keppel Land provides innovative real estate so

Know more banner-img