Modify Search

marine cybersecurity technician jobs in rach gia

Did you mean: marine cyber security technician

Marine Cybersecurity Technician Jobs in Rach Gia

Filter
1 Jobs

Technician

Accor
Rach Gia Kien Giang
Not Specified

Job Description * Báo cáo để lm việc đúng thi gian dự kiến, được chuẩn bị chu đáo v mặc đồng phục chính xác * Tiến hnh bảo trì phòng khách theo chương trình bảo trì phòng ngừa. * Thực hiện kiểm tra máy móc, thiết bị v hệ thống vận hnh. *

Know more banner-img