Modify Search

Logistics Jobs in Vietnam

Filter
281 Jobs

Lead Product Manager

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
5-8 years

Ninja Van is a late-stage logtech startup that is disrupting a massive industry with innovation and cutting edge technology. Launched 2014 in Singapore, we have grown rapidly to become one of Southeast Asia's largest and fastest-growing express logis

QA Engineering Manager

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
3-5 years

Ninja Van is a late-stage logtech startup that is disrupting a massive industry with innovation and cutting edge technology. Launched 2014 in Singapore, we have grown rapidly to become one of Southeast Asia's largest and fastest-growing express logis

Skills :

Senior UX Designer

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
5-8 years

Ninja Van is a late-stage logtech startup that is disrupting a massive industry with innovation and cutting edge technology. Launched 2014 in Singapore, we have grown rapidly to become one of Southeast Asia's largest and fastest-growing express logis

Operations Executive (Logistics Operations)

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Responsibilities * Work with internal and external stakeholders on parcels movement and operations ( Middle Mile and Last Mile) * Take charge of parcel control and the investigation of operation issues * Be responsible for the direct d

Senior Product Manager

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
2-4 years

Ninja Van is a late-stage logtech startup that is disrupting a massive industry with innovation and cutting edge technology. Launched 2014 in Singapore, we have grown rapidly to become one of Southeast Asia's largest and fastest-growing express logis

Senior UX Researcher

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
4-5 years

Ninja Van is a late-stage logtech startup that is disrupting a massive industry with innovation and cutting edge technology. Launched 2014 in Singapore, we have grown rapidly to become one of Southeast Asia's largest and fastest-growing express logis

QA Training Executive

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
1-4 years

Responsibilities: * Conduct daily audits for all multi-channel interactions (email, voice, chat, social media), ensuring compliance to COPC standards. * Update agent scorecard, and provide feedback for quality improvements. * Identify

Warehouse Supervisor (Giám Sát Kho)

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Mô tả công việc: * ảm bảo / duy trì hoạt động ổn định trong Nh Kho * ảm bảo hng hóa nhập v xuất đúng số lượng , đúng loại , đúng khu vực v đúng kế hoạch. * Hướng dẫn nhân viên lm đúng quy trình vận hnh đã được phê duyệt của Ban Quản

Skills :

Head of Field Sales

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
5-8 years

Main duties: * Accountable for all direct sales performance and growth of this business segment * Identify all sales channels and implement and execute effectively on sales strategies to win this segment * Set clear direction and objec

Chuyên viên Chăm sóc khách hàng

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Với vị trí 'Chăm sóc khách hng', các công việc chính của bạn: * Tiếp nhận v xử lý các yêu cầu v khiếu nại từ khách hng. * Tìm hiểu nguyên nhân, sự cố, hướng khắc phục, giải pháp cho khách hng. * Hướng dẫn, hỗ trợ tạo đơn hng cho khách

Skills :

Operations Executive

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
2-3 years

About Ninja DirectNinjaVan s New Business Units (NBU) department innovates on new products, explores new businesses and strategic initiatives for NinjaVan across South-East Asia. It takes a long-term view of Southeast Asia and explores additional

Software Tester

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
3-5 years

Ninja Van is a late-stage logtech startup that is disrupting a massive industry with innovation and cutting edge technology. Launched 2014 in Singapore, we have grown rapidly to become one of Southeast Asia's largest and fastest-growing express logis

Skills :

Software Engineer in QA

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
2-5 years

Ninja Van is a late-stage logtech startup that is disrupting a massive industry with innovation and cutting edge technology. Launched 2014 in Singapore, we have grown rapidly to become one of Southeast Asia's largest and fastest-growing express logis

Skills :

Communication Manager

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
4-7 years

Responsibilities: * Develop and implement internal and external communications strategies, including drafting press releases in line with local and regional strategic direction. * Craft and pitch stories to media, with the aim to build a re

Sales Executive

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
2-5 years

Responsibilities: * To handle cold calls and walk-in sales * Lead generation for sales * Account management post-sales * Tracking your own key metrics * Operational knowledge of Ninja systems * Supporting partners/shippe

Skills :

Warehouse Supervisor

Ninja Logistics sdn bhd
Vietnam
3-5 years

Key Accountabilities * Operational Performance * Ensure the warehouse operates at peak efficiency by managing end-to-end warehouse operations (receiving,inbound, putaway, picking, outbound) * Operational Evaluation * Process Desig

Lead Software Engineer

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
5-10 years

Ninja Van is a late-stage logtech startup that is disrupting a massive industry with innovation and cutting edge technology. Launched 2014 in Singapore, we have grown rapidly to become one of Southeast Asia's largest and fastest-growing express logis

Sales Programme Manager

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
3-5 years

Main Duties * Lead Generation and Management * Create and spearhead outbound lead generation campaigns to identify strong potential prospects * Understand the lead conversion cycle and sales funnel * Set up lead management process

Head of Business Development

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
5-10 years

Responsibilities * Channel Management * Identify the present and future needs of the Field Sales Unit to achieve the Business Unit's Business Plan. * Ensure agreed change projects and programs are supported and provide Field Sales Uni

Skills :

Với vị trí 'Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh', các công việc chính của bạn l: * Tìm kiếm đối táctim năng sử dụng dịch vụ giao hng của Ninja Van * ảm bảo số lượng khách hng v duy trì tần suất sử dụng dịch vụ * Theo dõi quá trình sử d

Skills :

Chuyên viên Quản Lý ối Tác

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Mô tả * Hỗ trợ tất cả các ti khoản Khách hng của Ninja Van Việt Nam, phụ trách chính cho khách hng vừa v nh * Trao đổi với khách hng để xác định các vấn đ phát sinh hoặc giải quyết các thắc mắc của khách hng như báo cáo nhận hng - tỷ lệ g

Trưởng trạm giao nhận (HCM/Hà Nội)

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Mô tả công việc: * Quản lý các nhân viên giao hng trong khu vực trạm của mình quản lý theo tiêu chí KPI của công ty * Kiểm đếm hng hóa theo biên bản hoặc trên hệ thống * Giám sát hng hóa giao trong ngy, đảm bảo hng hóa phải được được g

Skills :

Responsibilities: * Hỗ trợ công tác truyn thông các thông điệp của ban lãnh đạo, truyn tải văn hóa doanh nghiệp… * Lên kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết nội bộ của khối vận hnh min Bắc * Quản lý hình ảnh v bi viết trên các kênh

Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh - TP.HCM

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Với vị trí 'Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh', các công việc chính của bạn l: * Tìm kiếm đối táctim năng sử dụng dịch vụ giao hng của Ninja Van * ảm bảo số lượng khách hng v duy trì tần suất sử dụng dịch vụ * Theo dõi quá trình sử d

Skills :

Project Management Executive (API)

Ninja Logistics sdn bhd
Ho Chi Minh Vietnam
2-5 years

More about us: - We process 250 million API requests and 3TB of data every day. - We deliver more than 1.5 million parcels every day.- 100% network coverage with 1000+ hubs and stations in 6 SEA markets (Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Viet

Know more banner-img