Modify Search

Inventory Control Manager Materials Manager Jobs in Bien Hoa

Filter
2 Jobs

Warehouse Staff

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

- Chịu trách nhiệm tiếp nhận hng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hng, Quản lý Kho hng - Thực hiện chuẩn bị hng hóa đúng lô / ngy, số lượng ... theo phiếu đơn hng v ký nhận - Kiểm tra số lượng hng hoá thực tế với số trong hóa đơn để đảm bảo chn chí

Skills :

Warehouse Staff

Abbott Ensure
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

JOB DESCRIPTION: - Chịu trách nhiệm tiếp nhận hng hoá theo yêu cầu của Giám sát bán hng, Quản lý Kho hng - Thực hiện chuẩn bị hng hóa đúng lô / ngy, số lượng ... theo phiếu đơn hng v ký nhận - Kiểm tra số lượng hng hoá thực tế với số trong hóa đơn đ

Know more banner-img