Modify Search

Indirect Sales Representative Jobs in Vietnam

Filter
4 Jobs

Trade Sales Representative (HCM)

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

MAIN PURPOSE OF ROLE To defines the scope of activities, responsibilities and job duties of the Sale Force of 3A Nutrition Company. MAIN RESPONSIBILITIES * Work at Key customer's store as Abbott representative. * Manage in-store PG

Skills :

Trade Sales Representative

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Vietnam Da Nang
Not Specified

* Khu vực: Quảng Bi * Lập kế hoạch kinh doanh để đạt mục tiêu v nhằm đáp ứng các mục tiêu của vùng quản lý thông qua việc thúc đẩy lưu lượng thị trưng v tối ưu hóa sự sẵn có sản phẩm * Thiết lập mối quan hệ với ngưi bán lẻ v ngưi bán buôn

Skills :

Khu vực: Hải Dương -Thực hiện các bước bán hng cơ bản v các phép toán qui đổi trong Sales -Hồ sơ bán hng, tuyến bán hng, đánh giá thực hiện, trưng by v bán đủ các nhãn hng -Thu công nợ, cân đối công nợ -Nghiên cứu số liệu của mỗi cửa hng, thống kê, l

Skills :

Senior MT Sales Representative

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Báo cáo cho: Quản lý bán hng khu vực NHIỆM VỤ CHNH -Thực hiện các bước bán hng cơ bản v các phép toán qui đổi trong Sales -Hồ sơ bán hng, tuyến bán hng, đánh giá thực hiện, trưng by v bán đủ các nhãn hng -Thu công nợ, cân đối công nợ -Nghiên cứu

Skills :

Know more banner-img