Modify Search

Incubation Agent Jobs in Vietnam

Filter
1 Jobs

Incubation Agent

Shopee
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Job Description: * Quản lý, chăm sóc các KOL trong chương trình KOL Affiliate trên các nn tảng: Tiktok (chủ yếu), Instagram, Facebook, YouTube hoặc các nn tảng phù hợp khác để đạt được các mục tiêu của chương trình. * Tương tác & giao lưu với

Skills :

Know more banner-img