Modify Search

Hostess Host Jobs in Rach Gia

Filter
2 Jobs

Room Attendant

Accor
Rach Gia Kien Giang
Not Specified

Job Description - Thực hiện các công việc liên quan đến bộ phận buồng phòng - Dn dẹp buồng phòng theo yêu cầu của trưởng bộ phận - Chuẩn bị buồng trước khi khách đến - Dn dẹp phòng khi khách đi - Công việc trao đổi chi tiết hơn khi phng vấn Work

Skills :

Lifeguard Attendant

Accor
Rach Gia Kien Giang
Not Specified

Job Description * Giám sát các hoạt động tại hồ bơi / bãi biển. * ảm bảo Khách biết v tất cả các dịch vụ v hoạt động tại hồ bơi. Giải thích v thực thi các quy tắc, quy định v chính sách để đảm bảo an ton cho khách hng. * ảm bảo rằng hồ bơ

Know more banner-img