Modify Search

Driver Chauffeur Jobs in Da Nang

Filter
1 Jobs

Forklift Driver

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Da Nang Vietnam
Not Specified

* Thực hiện các công việc theo quy trình tiêu chuẩn * Thực hiện việc thực hiện các quy định v lao động, phòng cháy chữa cháy, các quy tắc v quy định của công ty tại kho * ảm bảo lái xe an ton cho nhân viên trong kho v hng hóa theo quy trình

Skills :

Know more banner-img