Modify Search

Dealer Sales Representative Jobs in Bien Hoa

Filter
1 Jobs

Job Description 1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hng thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch v tổ chức lịch công tác hng ngy đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doan

Skills :

Know more banner-img