Modify Search

Banking Accounting Financial Services Jobs in Thanh Hoa

Filter
11 Jobs

Job Description - Conduct inspection and verification of customer information at the request of the Bank (Take photos of documents and photos at the request of the company), verify other information at the location when required. - Record and repor

1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác định khách hng mục tiêu, ưu tiên các địa bn tim năng. . Xây dựng v duy trì mối quan hệ th

Skills :

Inventory Data Management Staff

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

* ịa điểm lm việc: Quốc Lộ 51 - Khu phố 1 - P. Long Bình Tân - Biên Hòa - ồng Nai * Thực hiện các công việc theo quy trình chuẩn. * Giám sát hoạt động thực tế của nhân viên quản lý dữ liệu để đạt được mục tiêu chất lượng. * Kiểm soát dữ

Job Description Job Description - Work closely with Development Doing business to update the list of potential customers - Recruiting staff - Measuring, training and supervising the work of Sales staff to ensure compliance Strictly follow the polic

* Work at Key customer's store as Abbott representative * Manage in-store PG & handle customers issue at store level * Timely daily sell-out & inventory report * Order taking/ completion for stores incharge without PGs & order collection f

Job Description * Implement direct debt reminders, directly urge overdue customers, ensure loan recovery according to TPBank's procedures and regulations * Meet p/ persuading customers to make sure there is a commitment to repay the loan and mo

1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác định khách hng mục tiêu, ưu tiên các địa bn tim năng. . Xây dựng v duy trì mối quan hệ th

1. Quản lý địa bn . Phát triển cơ sở dữ liệu khách hng, hồ sơ chi tiết của bệnh viện/ trung tâm y tế/ chuyên gia chăm sóc sức khoẻ. . ánh giá, phân loại v xác định khách hng mục tiêu, ưu tiên các địa bn tim năng. . Xây dựng v duy trì mối quan hệ th

Skills :

. Perform works according to the standard processes. . Perform the labour regulation, fire protection, rules and regulation of Company at warehouse. . Monitor the actual operation of IDM staff can reached the quality objectives. . Control the input d

Quality Control Team Leader

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Bien Hoa Vietnam
Not Specified

* Arrange the human sources to perform the job of Outbound team * Supervise the operation and manage the Outbound team to comply the standard process. Instruct the team the new process ( if any) * Monitor the actual operation of Outbound team

Skills :

Job Description 1. Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, nhận đơn đặt hng thiết lập những những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch v tổ chức lịch công tác hng ngy đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doan

Skills :

Know more banner-img