Modify Search

Assistant Editor Editor Jobs in Ho Chi Minh

Filter
1 Jobs

Production Team - Editor

Shopee
Ho Chi Minh Vietnam
Not Specified

Job Description: * Dựng các video quảng cáo của công ty bao gồm viral clip v TVC. * Phối hợp với các bộ phận để sản xuất video quảng cáo (bao gồm các bộ phần tin kỳ v hậu kỳ). * Thực hiện các công việc liên quan đến hậu kỳ khác theo yêu cầu

Skills :

Know more banner-img