Modify Search

appen Jobs & Career

Speech Collection Participant (Project Savannah)

Appen
Haiphong Ha Noi Ho Chi Minh
Not Specified

Appen is looking for highly educated individuals for an exciting work from home opportunity. Applicants must be self-motivated and internet savvy.

Skills :

Work from Home | Internet Analyst

Appen
Haiphong Ha Noi Ho Chi Minh
Not Specified

Appen is looking for highly educated individuals for an exciting work from home opportunity. Applicants must be self-motivated and internet savvy.

Skills :

Làm việc tại nhà Ngưi đánh giá tìm kiếm

Appen
Da Nang Ha Noi Ho Chi Minh
0-5 years
Not Specified

Nếu có, chúng tôi đang tìm kiếm thành viên mới cho đội ngũ ánh giá tìm kiếm. Là một ngưi đánh giá, bạn sẽ thực hiện những công việc trực tuyến đơn giản như cung cấp phản hồi dựa trên kết quả tìm kiếm, quảng cáo và nội dung trang web.

Skills :