Job Description


 • Chu trch nhim chn hng (chn, kim tra) theo b phn Trng nhm xut hng
 • Thc hin cc cng vic theo quy trnh tiu chun
 • Thc hin vic thc hin cc quy nh v lao ng, phng chy cha chy, cc quy tc v quy nh ca cng ty ti kho
 • Chn ng sn phm, ng l / ngy, s lng theo phiu chn. K tn v vit tn y , ngy thng trong Phiu chn sau khi chn
 • Kim tra s lng thc t ca hng ha vi s lng trong ha n m bo chn chnh xc v cp nht trong ti liu
 • Gim st cht lng hng ha trong qu trnh ly hng, bo co ngay cho ngi gim st kho khi hng c bt thng nh: b mp, v, ht hn s dng, li
 • Thc hin kim k nh k theo quy nh ca cng ty
 • Bo co ngay cho Gim st kho cc mt hng khng ph hp trong qu trnh vn hnh
 • Sp xp v bo qun hng ha theo quy nh ca cng ty
 • Kt hp vi nhn vin trin khai bo qun v sp xp m bo tm kim v kim tra d dng
 • Thc hin cc nhim v khc c giao bi trng nhm xut hng, Gim st kho
 • H tr v kt hp vi ng nghip

JOB TYPE

Function

Roles

Career Advice to Find Better