VAS Team Leader

VAS Team Leader

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Not Specified
Not Specified

Job Description


 • Sp xp ngun nhn lc trong nhm VAS m bo cng vic c hon thnh hng ngy
 • Gim st hot ng v qun l nhm VAS thc hin cc cng vic theo quy trnh chun. o to nhn vin VAS quy trnh mi (nu c)
 • Gim st hot ng thc t ca nhm VAS t c cc mc tiu cht lng
 • Chu trch nhim v d liu u vo ca VAS v bo co hng ngy. Bo co v so snh s lng sn phm c dn nhn vi d liu K ton hng thng
 • Thng bo thng tin cho QA khi nhn nhn kim tra
 • Kt hp vi cc nh cung cp, b phn Trade Marketing nhn v lu tr nhn, ng gi
 • Lp k hoch VAS trong ngy, tun m bo hng ha sn sng bn trong 12 ngy
 • Chu trch nhim sa cha, hng dn v m t nhn mc, thc hin n hng cng vic v ghi nhn
 • Kim tra v so snh s lng nhn v POSM vi d liu hng ngy
 • m nhn khi pht hnh cc nhm VAS theo s lng theo th t cng vic
 • Kim tra s lng hng ha nhn c t nhm gi n, sau tch ra cc nhm VAS dn nhn v ng gi
 • Lp bo co v vic b mp mo, hng ha b h hng v hng ha b li hng ngy v chuyn cho ngi gi ca hng kim dch vo ngy
 • K xc nhn ngh php v lm thm gi ca nhn vin VAS.
 • Kt hp vi QA a ra cc bin php khc phc cho cc mt hng khng ph hp ca sn phm hoc hot ng (nu c)
 • Thc hin cc nhim v khc do Qun l kho giao
 • H tr v kt hp vi ng nghip

Similar Jobs

People Also Considered

Career Advice to Find Better