Software Developer (C++/C#, .NET, Java, Python)

0-2 years
a month ago
Job Description

1. M t cng vic:

 • Pht trin h thng phn mm nh (ERP/MES/Data manage system...) v qun l Database trn nn tng Win - Web.
 • Tham gia vo qu trnh xy dng mi v nng cp cc ng dng phn mm qun l ca Cng ty.
 • Nghin cu v p dng cng ngh mi, bo mt v quy trnh nghip v ca Cng ty; Phn tch v m t nghip v cc tnh nng phn mm.
 • Qun l ni dung v iu hnh cc ng dng phn mm ca Cng ty, h tr ngi dng trong vic s dng h thng phn mm v trin khai cho ngi s dng.
 • Tham gia kim th cc ng dng trc khi trin khai thc t.

2. K nng v kinh nghim:


 • Tt nghip cc chuyn ngnh Cng Ngh Thng Tin (u tin v lp trnh vin Web).
 • Thnh tho t nht mt trong cc ngn ng lp trnh: C++/C#.Net, Java, Python...
 • C kinh nghim qun tr c s d liu: SQL, NoSQL, InfluxDB,...
 • u tin ng vin c kinh nghim cc v tr tng ng.

3. Quyn li:


 • Mc lng: tho thun.
 • Thng lng thng th 13 v cc ngy l tt theo quy nh, qu tng dp l Tt, tic giao lu qu,...
 • o to ngoi ng ti cng ty.
 • Tham gia BHXH ngay t khi th vic.
 • Thi gian lm vic t th 2 n th 7 hng tun.
 • Ngh php, ngh l tt theo quy nh ca Cng ty v Lut lao ng.

JOB TYPE

Industry

Other

Function

IT

Skills

Erp
C++
Sql
Web
Database
Data manage system
Win
Mes