Sales Executive, Mekong 2

Fresher
10 days ago
Job Description

This vacancy has expired

This doesn't mean the journey ends here. Click below to continue your new career path.

Job description

1. Quản lý quan h khách h ng hiu quả trong Khu vực.

. H trợ v quản lý các mi quan h khách h ng mục tiêu ạt ược mục tiêu bán h ng trong khu vực.

. Tạo v phát trin các giải pháp phù hợp hợp vi nhu cu ca nng dân.

. p dụng Quy trình Bán h ng trong các Khu vực (Ch trì, p dụng, Hưng dẫn, Thực hin v Kim tra)

. Xử lý Khiếu nại khách h ng

. ảm bảo tuân th y yêu cu ca các cơ quan quản lý

. Ap dụng các phương pháp hay nhất - bán h ng v tiếp th trong Khu vực.

. Thúc ẩy doanh s xuất sắc v tập trung v o khách h ng

2. Thu thập, phân tích v truyn ạt thng tin th trưng

. Cập nhật thưng xuyên v chính xác v quy m th trưng, cơ hi, mi trưng kinh doanh, thng tin cạnh tranh, khách h ng, v.v. cho Quản lý Kinh doanh vùng.

. Quản lý dữ liu khách h ng / Quản lý h sơ

3. Giá tr Ct lõi

. Th hin H nh vi Giá tr ct lõi v ảm bảo tuân th y .


Qualifications

Kiến thức

  • Có kiến thức tt v bán h ng v tiếp th vi nn tảng kỹ thuật v cây trng, kinh doanh hạt ging, bảo v thực vật v các ứng dụng liên quan.
  • Kiến thức sâu rng v ng nh nng nghip
  • Có kiến thức tt v mạng lưi cạnh tranh.

Kinh nghim

  • Kinh nghim bán h ng
  • Kinh nghim trong lập kế hoạch bán h ng, dự báo
  • Kinh nghim thực hin các hoạt ng bán h ng phù hợp nhằm tạo ra nhu cu ca khách h ng, nhận biết thương hiu / giải pháp.

Nng lực

  • Kinh nghim v khách h ng
  • Kỹ nng giao tiếp tt
  • Khả nng thúc ẩy bán h ng

Additional Information

Only open for Vietnamese local candidate


Company Description

Vi nn tảng khoa hc cây trng ược xây dựng từ b d y hơn 250 nm lch sử, Syngenta l Tập o n to n cu h ng u trong lĩnh vực nng nghip, có trụ s chính tại Thụy Sỹ, hoạt ng tại hơn 100 quc gia v vùng lãnh th. Syngenta mang ến các sản phẩm vi cng ngh tiên tiến, giúp thay i phương thức canh tác trên to n cu, óng góp v o sự phát trin bn vững ca nn nng nghip.

Tại Vit Nam, Syngenta l cng ty h ng u cung cấp các sản phẩm nng dược, giải pháp bảo v thực vật v hạt ging ược h ng triu nng dân tin dùng.

Join the most trusted and collaborative team in agriculture

We offer very diverse opportunities for leaders, experts, students and graduates. And we will nurture you, so you can grow and contribute in your own unique way.

JOB TYPE

Function

About
Job Source: jobs.syngenta.com

Syngenta AG is a provider of agricultural science and technology, in particular seeds and pesticides with its management headquarters in Basel, Switzerland.[1] It is owned by ChemChina, a Chinese state-owned enterprise.

Syngenta was founded in 2000 by the merger of the agrichemical businesses of Novartis and AstraZeneca, and acquired by China National Chemical Corporation (ChemChina) in 2017. Its business units are Syngenta Crop Protection, Syngenta Seeds, Adama, and Syngenta Group China. In 2020, the Syngenta Group was formed, bringing together Syngenta, Adama, and the agricultural business of Sinochem under a single entity.

Career Advice to Find Better