Room Attendant

Room Attendant

Accor
Not Specified
Not Specified

Job Description


Job Description

- Thc hin cc cng vic lin quan n b phn bung phng
- Dn dp bung phng theo yu cu ca trng b phn
- Chun b bung trc khi khch n
- Dn dp phng khi khch i
- Cng vic trao i chi tit hn khi phng vn

Work Experience

- u tin ng vin c kinh nghim ti v tr tng ng
- Bng cp ti thiu: Trung hc ph thng
- Khe mnh, tht th, nhanh nhn, cn thn, c tinh thn trch nhim

Benefits

Mi trng lm vic nng ng, chuyn nghip & t duy ci m. Tham gia cc kha o to theo tiu chun ca AccorHotels. Lng, phc li v thng tt. Khm sc khe nh k hng nm. c cung cp ch v n ung y .

About Accor

Job Source : careers.accor.com

Similar Jobs

Career Advice to Find Better