Quality Control Staff

Quality Control Staff

Abbott Nutrition Health Institute (ANHI)
Not Specified
Not Specified

Job Description


 • Gim st hot ng ca b phn dn nhn c ph hp vi quy trnh chun.
 • Cn c vo nhng thng tin v d liu nhn c t nh cung cp, da trn quy nh kim mu kim sot sn phm ti cc chuyn sn xut.
 • Kim sot vic v sinh v dn quang dy chuyn trc khi bt u sn phm mi.
 • Kim sot vic thc hin cc biu mu quy nh: Hng dn cng vic, Phiu yu cu dn nhn
 • Kim sot cht lng sn phm 1 cch ngu nhin trn chuyn sn xut kp thi pht hin im khng ph hp trong qu trnh dn nhn
 • Gim st qu trnh dn nhn:
 • ng sn phm, ng l, hn dng ca sn phm trn chuyn so vi Phiu yu cu dn nhn.
 • V tr nhn c dn trn sn phm c ng vi qui nh v s lng tem, nhn ng theo Hng dn dn nhn.
 • S ph hp qui cch sn phm nh : mu m sn phm v loi tem c dn trn lon sa.
 • Kim sot vic xp hng ln pallet (cc thng tin ca sn phm phi c xoay ra mt ngoi, quy cch pallet) v nhn dn th hin ng tnh trng ca sn phm.Kim sot, phn loi v chuyn kho cc sn phm h hng mi ngy.
 • Bo co ngay cho QA, Trng BP QA, trng BP VAS khi pht hin nhng im khng ph hp trong qu trnh hot ng.
 • Thc hin cc nhim v khc do trng b phn phn cng.
 • xut cc vn lin quan n cng tc chuyn mn p ng vic tit kim, hiu qu cng vic v tho mn khch hng.
 • p dng cc bin php tc thi phng v ngn chn ngay cc v vic c th gy ra hu qu nghim trng lm thit hi n li ch ca Cng ty
 • Lin h trc tip vi cc trng nhm v yu cu nhn vin VAS phi thc hin ng quy trnh lm vic v khc phc sai lch (nu c)

Similar Jobs

Career Advice to Find Better