Phó Giám đốc Ban (phụ trách thúc đẩy kinh doanh)

3-5 years
4 months ago
Job Description

THNG BO

V vic tuyn dng nhn s theo v tr ti Ban Khch hng bn l

Ngn Hng TMCP u T V Pht Trin Vit Nam (BIDV) Trn Trng Thng Bo Tuyn Dng Nhn S Theo V Tr Ti Ban Khch Hng Bn L Nh Sau

 • S lng, v tr tuyn dng:

n v

S lng TD

V tr tuyn dng

Cp lng

Ngun tuyn dng

Ban Khch hng bn l (*)

01

Ph Gim c Ban (ph trch kinh doanh bn l)

01

Ni b kt hp bn ngoi BIDV

(*) a im lm vic: Tr s chnh BIDV, 194 Trn Quang Khi, Hon Kim , H Ni

 • M t nhim v chnh v iu kin, tiu chun i vi tng v tr tuyn dng : chi tit ti y Ti v Ti v
 • H s d tuyn:
 • Phiu ng k d tuyn (c dn nh) Ti v Ti v
 • Bn scan cc giy t sau:
 • CMND/ CCCD;
 • Bng tt nghip Thc s/ i hc;
 • Bng im thc s/i hc;
 • Chng ch ting Anh
 • tin hc
 • Giy t chng minh kinh nghim cng tc.

(*) ng vin in r tn ni lm vic (tn n v) trong phiu ng k d tuyn, v t tn file theo mu: tn n v d tuyn_h v tn ng vin. V d: BanKHBL_NguyenVanA

 • Thi gian, a im nhn h s:
 • Thi gian: n ht ngy 31/01/2024 (hoc n khi thu s lng h s theo yu cu) .
 • Cch thc np h s: ng vin to h s v ng tuyn trc tuyn ti website tuyn dng chnh thc ca BIDV https://tuyendung.bidv.com.vn/ .

(Hi ng tuyn dng ch lin lc vi cc ng vin t yu cu ti vng s loi)

Ngn hng TMCP u t v Pht trin Vit Nam trn trng thng bo./.

JOB TYPE

Industry

Other

Function

Skills

retail lending
retail wealth management
retail assets
retail liabilities
retail forex

Career Advice to Find Better