Search by job, company or skills

Nhân viên Xá»­ lý khoản vay quá hạn tại địa phÆ°Æ¡ng - Miá&raqu

VPBank

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

0-2 Years
4 months ago
16 Viewed
0 Applied

Job Description

M T Cng Vic

 • Thu thp thng tin v khon n (bao gm n tn chp, n c ti sn bo m nhm n t 0-90 ngy, hoc 180 ngy tr ln...), thng tin khch hng phc v cho cng tc thu hi n.
 • Nghin cu, nh gi h s, lp phng n v thc hin thu hi n.
 • Thc hin cc tc nghip thu hi n (in thoi, gi vn bn, gp mt khch hng trc tip, tham gia t gic Khch hng ra c quan Cng an...)
 • Qun l h s x l n trong phm vi cng vic c giao.
 • Bo co v cng tc thu hi n nh k v t xut theo yu cu ca lnh o.
 • Cc nhim v khc khi c cp trn phn cng.

Yu Cu Cng Vic

 • Khng yu cu kinh nghim.
 • K nng giao tip tt. Ging ni r rng, dt khot. Phn ng nhanh.
 • Thng tho ng ph, c xe my ring.
 • u tin ng vin c kinh nghim lm vic ti cc ngn hng, AMC, t chc ti chnh.
 • Tin hc vn phng c bn (word, email)

QUYN LI

 • Lng cng 10tr-11 triu+ Ph cp xng xe+ Ph cp n tra+ Ph cp in thoi+ incentiv
 • Thng hon thnh ch tiu hng thng/ qu
 • Lng thng th 13+ Thng cui nm. iu chnh lng nh k 1 nm/ln theo quy nh ca VPBank
 • Th vic 1-2 thng v c k HL 12 thng
 • Tham gia y cc BHXH theo quy nh
 • C l trnh thng tin r rng
 • Cc kho o to k nng, chuyn mn nghip v, kin thc chuyn ngnh (o to ni b, h tr chi ph cho cc kho ngn hn bn ngoi).
 • Mi trng lm vic nng nng, c hi thng tin (nh gi hiu qu lm vic 2 ln/nm, xem xt iu chnh lng nh k 1 ln/nm).
 • Tham gia cc hot ng Vn Th M ca Cng ty v Ngn hng: Hi thao VPBank - bng , tennis, cu lng, AOE...; Cuc thi Sing & Dance; Thi Trng Nguyn; cc chuyn i tnh nguyn, ...
 • m bo cc quyn li theo quy nh ca php lut, ch phc li hp dn cho nhn vin ca Ngn hng VPBank: du lch thng nin, min ph dch v ngn hng, vay u i, bo him sc kho PVI, ...

Job tags: Nhn vin X l khon vay qu hn ti a phng - Min Bc - TA.
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 05-04-2024 03:18:45 AM
Home Jobs in Quang Ninh Nhân viên Xá»­ lý khoản vay quá hạn tại địa phÆ°Æ¡ng - Miá&raqu
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers