Search by job, company or skills

Nhân Viên QA [ KCN Đồng Văn - Hà Nam ]

ICONIC Co., Ltd.

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

0-2 Years
2 months ago
66 Viewed
0 Applied

Job Description

Job Description

Nhn vin QA c nhim v m bo cht lng sn phm v dch v thng qua vic thc hin cc nh gi ni b v i ng vi cc nh gi t pha khch hng cng nh cc nh gi chng nhn nh ISO v IATF. Kim tra hin trng v nh gi tnh trng thc hin cc bin php khc phc li.

Nhim V Chnh

 • nh gi ni b, i ng nh gi khch hng, nh gi chng nhn ISO,IATF.
 • i ng yu cu nhp IMDS, d liu mi trng
 • Kim tra hin trng, kim tra tnh trng thc hin duy tr i sch li khch hng.
 • Qun l v thc hin hiu chun dng c o.
 • Tham gia son tho v xy dng quy trnh, ti liu ISO, IATF.
 • Cc cng vic khc theo s phn cng ca cp trn.

Job Requirements

 • Nam gii, tt nghip cao ng i hc cc chuyn ngnh.
 • Kinh nghim ISO 9000/1400, u tin ng vin c kinh nghim setup IATF.
 • Kinh nghim lm qun l cht lng, c kin thc v cc cng c QC.
 • Hiu bit v dng c o v hiu chun dng c o l mt li th.
 • C hiu bit hay k nng nhp cc yu cu v mi trng nh IMDS
 • C k nng nh gi ni b v nh gi h thng , i ng nh gi chng nhn bn ngoi
 • Ting Nht giao tip tt, chng ch N2 tr ln (u tin ng vin bit thm ting Anh)
 • Thnh tho word, excel, power point
 • C tinh thn trch nhim cng vic cao v c th chu c p lc cao.
 • ng vin sinh sng ti H Nam.
 • Phc li:
 • Thng thng 13.
 • c ng BHXH, BHYT theo quy nh.
 • c hng cc ch h tr khc ca cng ty.
 • C c hi thng tin ln v tr qun l.

Job Workplaces

 • H Nam - Vit Nam

Job Level

 • Nhn vin

Job Language

 • Ting Nht

Job Industry

 • Kim nh cht lng

]]
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 29-05-2024 11:58:57 AM
Home Jobs in Ha Nam Nhân Viên QA [ KCN Đồng Văn - Hà Nam ]
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers