NHÂN VIÊN DIGITAL MARKETING

1-3 years
a month ago
Job Description

HERAMO - startup tiên phong ứng dụng công ngh nhằm cách mạng hóa trải nghim giặt ủi v sinh cho h ng triu ngưi. Hãy tham gia cùng chúng tôi cùng nhau m rng mạng lưi v nn tảng lên ít nhất 5 lần vi ti thiu 80 cửa h ng, tại 4 th nh ph 2 quc gia cho ti 2025.

HERAMO l thương hiu s 1 trong lĩnh vực dch vụ giặt ủi v v sinh cao cấp tại TpHCM, phục vụ hơn 70,000 khách h ng vi 18 cửa h ng v ang phát trin nhanh chóng. Giải #3 STARTUP WHEEL 2021, vi nn tảng công ngh ho n thin, HERAMO ược ng h nh v c vấn bi các chuyên gia h ng ầu Nguy n Phi Vân v Nguy n Tuấn Quỳnh.

Bằng vic tham gia v o i ngũ của HERAMO, bạn sẽ có cơ hi l m vic cùng những cá nhân h ng ầu trong lĩnh vực công ngh, chuyn i s, nhượng quyn & kinh doanh Nếu bạn l ngưi t i nng, tham vng v sẵn s ng tạo ra sự khác bit, chúng tôi mi bạn cùng tham gia v o cuc h nh trình thú v n y. ừng b lỡ cơ hi tr th nh mt phần của mt công ty ang phát trin nhanh chóng v góp phần nh hình tương lai của ng nh công nghip giặt ủi v v sinh. Hãy tham gia HERAMO ngay hôm nay!

M TẢ CNG VIC

Công ty HERAMO ang tìm kiếm 01 bạn trẻ xuất sắc, nhit huyết, am mê ng nh Digital Marketing, ã có ít nhất 1 nm kinh nghim gia nhập team Marketing v trí Digital Marketing Executive. Vi nhim vụ tham gia lên kế hoạch, xây dựng, ti ưu các chiến dch & các kênh digital marketing.

Performance Marketing

 • Theo dõi & ti ưu hoá liên tục các chiến dch quảng cáo: Facebook Ads, Google Ads (v các kênh khác trong kế hoạch performance marketing) hin tại của Công ty. xuất & trực tiếp iu chnh các chiến dch ạt ược hiu quả cao nhất
 • xuất, lên kế hoạch, thử nghim & tự mình trin khai các kênh digital marketing mi, hoặc các chiến dch mi trên các kênh có sẵn
 • Sử dụng các công cụ phân tích (tracking tools) như Google Analytics, Google Search Console, Hot Jar, MS Clarity v.v theo dõi & báo cáo hiu quả các chiến dch ang trin khai. L m vic vi Data Analyst tiến h nh o sâu tìm hiu dữ liu, conversion funnel v các ch s liên quan khi cần, ra kế hoạch cải thin phù hợp.
 • L m vic chặt chẽ vi các nhánh khác của team Marketing & Tech cải tiến các nn tảng s hin tại (Website, Mobile App) v khám phá, thử nghim các nn tảng s khác
 • Các nhim vụ Digital Marketing ặc bit khác khi ược giao

SEO

 • Giám sát, phân tích v báo cáo hằng tuần b ch s v SEO cho các dch vụ chính
 • Lên kế hoạch, c thúc, review team cng tác viên nhằm ạt kế hoạch viết b i, i backlinks cho SEO v cả s lượng lẫn chất lượng
 • Trực tiếp viết b i chuẩn SEO cho các keyword quan trng nhất
 • Audit các ch s quan trng của website hằng tháng nhằm ti ưu cho SEO, l m vic vi team Tech lên kế hoạch thực hin các cải thin, sửa li khi cần thiết

THI GIAN LM VIC & MỨC LƯ NG

 • Lương khi im: thương lượng, phù hợp nng lực & kinh nghim
 • Thi gian thử vic: 2 tháng
 • Thi gian l m vic: 9h - 18h từ Thứ 2 - Thứ 7, ược off 1 bui/tuần trừ Thứ 7

YU CẦU CNG VIC

 • Tt nghip cao ẳng / ại hc ng nh marketing, kinh doanh, quản tr hoặc các ng nh liên quan
 • Có ít nhất 1 nm kinh nghim thực chiến trong lĩnh vực Digital Marketing
 • Yêu thích ng nh Digital Marketing, l m vic vi s liu, conversion funnel optimizationetc
 • Khả nng tư duy logic, phân tích giải quyết vấn tt
 • Trung thực, minh bạch, cẩn trng v chi tiết
 • Kỷ luật, có nguyên tắc l m vic rõ r ng
 • Có khả nng giao tiếp tt vi các phòng ban khác trong công ty, vi các i tác bên ngo i
 • Chủ ng trong công vic v báo cáo
 • Sẵn s ng lắng nghe, tiếp thu, hc hi

QUYN LỢI

 • L m vic trực tiếp v thưng xuyên vi i ngũ sáng lập, CEO (top profile th trưng Vietnam trong ng nh Technology / Digital / Product Management / Digital Transformation)
 • Công vic n nh lâu d i, ký hợp ng lao ng v tham gia BHXH, BHYT, BHTN ầy ủ
 • Ngh phép nm v ng y L Tết theo theo quy nh của Luật lao ng. Cứ mi nm l m vic vi Công ty sẽ có thêm 1 ng y phép, ti a 15 ng y phép/ nm
 • Xem xét iu chnh lương ít nhất 1 lần / nm. Có tháng lương 13 (từ 1-3 tháng lương tùy v o hoạt ng kinh doanh của Công ty)
 • Có l trình thng tiến ngh nghip rõ r ng. ược t i trợ tham gia các khóa o tạo kỹ nng l m vic, kỹ nng mm trong v ngo i Công ty
 • L m vic trong môi trưng công ty trẻ, nng ng v chuyên nghip. ược th hin ý kiến cá nhân mt cách chuyên nghip, trình b y, xuất các ý tưng v hin thực hóa các ý tưng, xuất
 • Tic h ng quý, company outing, n nhẹ v các lợi ích khác.

JOB TYPE

Industry

Other
About
Job Source: www.linkedin.com

People Also Considered

Career Advice to Find Better