Medical Representative

0-2 years
3 months ago
Job Description

Abbott m rng c hi vic lm v tr Trnh dc vin Knh Bnh Vin, ngnh hng Dinh dng.

1. Qun l a bn

 • Pht trin c s d liu khch hng, h s chi tit ca bnh vin/ trung tm y t/ chuyn gia chm sc sc kho.
 • nh gi, phn loi v xc nh khch hng mc tiu, u tin cc a bn tim nng.
 • Xy dng v duy tr mi quan h thn thit vi nhng khch hng trng im thng qua vic m bo cc dch v ca cng ty c p ng theo yu cu.
 • Theo di xu hng th trng v hot ng ca i th cnh tranh trong a bn, bo co thng tin th trng cho qun l cao hn v i ng marketing.

2. Pht trin kinh doanh

 • Pht trin c hi kinh doanh mi vi cc khch hng hin ti v tim nng, m bo thc hin tt cc chng trnh Bn hng v Tip th trn a bn c giao.
 • Thc hin gh thm khch hng hng ngy mt cch hiu qu, x l phn hi v sn phm mt cch nhanh nht.
 • Kt hp a dng cc hot ng (thuyt trnh, t vn v sn phm) cc a im khc nhau: bnh vin, trung tm sc khe, trng mu gio v cc t chc khch hng khc.

3. Lp k hoch v t chc:

 • S dng thng tin d liu khch hng cho vic ln k hoch chi tit vic gh thm khch hng theo tun, theo thng, theo ngy, phn b ngun lc hoc cc hot ng tip th trc tip n khch hng.

4. Cng vic khc:

 • Cp nht thng tin v sn phm, kin thc khoa hc v chm sc sc kho.
 • Qun l cc bo co ca b phn mt cch chnh xc v kp thi.
 • m bo cc hot ng tun th theo B Quy tc ng x ca Cng ty v php lut.
 • Thc hin cc cng vic khc c giao bi Qun l.

YU CU CNG VIC

 • Bng cp: tt nghip lnh vc Y/Dc, bng cp i Hc tr ln
 • Mi tt nghip hoc u tin ng vin tng c kinh nghim Trnh Dc Vin Knh Bnh Vin
 • K nng bn hng, thuyt phc khch hng
 • K nng giao tip, qun l cng vic, lm vic nhm

JOB TYPE

Industry

Other

Skills

quản lý công vic
l m vic nhóm
thuyết phục khách h ng
bán h ng
giao tiếp
About
Job Source: www.jobs.abbott

People Also Considered

Career Advice to Find Better