Market Development Officer, C7

1-3 years
10 days ago
Job Description

This vacancy has expired

This doesn't mean the journey ends here. Click below to continue your new career path.

Job description

 • Tạo ra nhu cu th trưng trong kênh phân phi / các nh bán lẻ bằng cách ưa ra các giải pháp nhằm mang lại sự h i lòng v lòng trung th nh ca khách h ng ảm bảo phạm vi phân phi mong mun.
 • H trợ v thực hin các hoạt ng bán h ng, tiếp th v xúc tiến vi sự hợp tác ca Giám c Kinh doanh To n quc ạt ược mục tiêu bán h ng v tiêu thụ h ng nm ã tha thuận vi tư cách cá nhân v nhóm.
 • Xây dựng mi quan h v thúc ẩy quan h khách h ng mi cấp ảm bảo sự h i lòng v lòng trung th nh ca khách h ng nhằm cng c mi quan h hợp tác kinh doanh lâu d i.
 • Ti a hóa các ngun lực nhất nh cung cấp chương trình hoạt ng hin trưng hiu quả v ảm bảo cân bằng giữa doanh thu / chi phí so vi các hoạt ng hin trưng.
 • Phi hợp v h trợ các b phận tiếp th v kỹ thuật trong vic phát trin ứng dụng sản phẩm mi ảm bảo ra mắt th nh cng các sản phẩm / dự án mi.
 • Góp phn xây dựng các hoạt ng thực a v sản phẩm ca cng ty nhằm cng c v thế cng ty dẫn u th trưng.
 • hiu sâu sắc v các ng lực th trưng chính, theo dõi v dự oán sự phát trin ca chúng ánh giá v nắm bắt các cơ hi kinh doanh tt hơn v nhanh hơn so vi các i th cạnh tranh.
 • ảm bảo rằng tất cả các hoạt ng bán h ng u tuân th chính sách ạo ức, tiêu chuẩn v chính sách an to n sức khe.

Qualifications

Kiến thức

 • Có kiến thức tt v bán h ng v tiếp th vi nn tảng kỹ thuật y v cây trng, kinh doanh hạt ging, bảo v thực vật v ứng dụng ca chúng.
 • Kiến thức sâu rng v doanh nghip v các ng lực chính trong vic tận dụng các i tác kênh v khách h ng ln mạnh.
 • Có kiến thức tt v mạng lưi kênh phân phi v mi trưng cạnh tranh.

Kinh nghim

 • Có kinh nghim bán h ng
 • Có kinh nghim lập kế hoạch bán h ng, dự báo v lập ngân sách
 • Có kinh nghim thực hin các hoạt ng bán h ng phù hợp vi các hoạt ng kinh doanh nhằm tạo ra nhu cu ca khách h ng, nhận biết thương hiu / giải pháp.

Additional Information

Only open for local Vietnamese candidates.


Company Description

Vi nn tảng khoa hc cây trng ược xây dựng từ b d y hơn 250 nm lch sử, Syngenta l Tập o n to n cu h ng u trong lĩnh vực nng nghip, có trụ s chính tại Thụy Sỹ, hoạt ng tại hơn 100 quc gia v vùng lãnh th. Syngenta mang ến các sản phẩm vi cng ngh tiên tiến, giúp thay i phương thức canh tác trên to n cu, óng góp v o sự phát trin bn vững ca nn nng nghip.
Tại Vit Nam, Syngenta l cng ty h ng u cung cấp các sản phẩm nng dược, giải pháp bảo v thực vật v hạt ging ược h ng triu nng dân tin dùng.

Join the most trusted and collaborative team in agriculture

We offer very diverse opportunities for leaders, experts, students and graduates. And we will nurture you, so you can grow and contribute in your own unique way.

JOB TYPE

Function

Skills

Bn hng
Cy tr?ng
Th??ng hi?u
H?t gi?ng
M?ng l??i knh phn ph?i
Ti?p th?
B?o v? th?c v?t
Kinh doanh
Gi?i php
About
Job Source: jobs.syngenta.com

Syngenta AG is a provider of agricultural science and technology, in particular seeds and pesticides with its management headquarters in Basel, Switzerland.[1] It is owned by ChemChina, a Chinese state-owned enterprise.

Syngenta was founded in 2000 by the merger of the agrichemical businesses of Novartis and AstraZeneca, and acquired by China National Chemical Corporation (ChemChina) in 2017. Its business units are Syngenta Crop Protection, Syngenta Seeds, Adama, and Syngenta Group China. In 2020, the Syngenta Group was formed, bringing together Syngenta, Adama, and the agricultural business of Sinochem under a single entity.

Career Advice to Find Better