Search by job, company or skills

Khu vực miền Tây - Chuyên viên khách hà ng cá nhân

Techcombank (TCB)

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

1-3 Years
2 months ago
44 Viewed
0 Applied

Job Description

Objective
LI-DNI Trin khai bn cc sn phm bn l v cc dch v lin quan cho khch hng c nhn t c ch tiu c giao cho c nhn v cho n v

Key accountabilities (1)
 • Cng vic chnh:
 • i tng Khch hng c qun l:
 • Khch hng c nhn do chuyn vin khch hng c nhn t pht trin.
 • Khch hng ln do n v phn cng.
 • Hng ti khai thc phn khc khch hng c thu nhp t 10 triu/thng tr xung.
 • Pht trin Khch hng, bn cc sn phm dch v ngn hng ti chnh c nhn:
 • Tm kim thng tin khch hng tim nng.
 • Lp k hach cng vic hng ngy.
 • Ln lch hn gp khch hng gii thiu v cho bn sn phm.
 • Thc hin cc hot ng bn hng bn ngoi, kho st th trng, thu thp thng tin i th cnh tranh.: (chim gn 70% thi gian lm vic/ngy).
 • Thc hin gi in cho khch hng mi v khch hng hin ti ca n v.
 • Cht bn hng.
 • m bo s y v mt h s khi cht bn nhng sn phm tn dng vi khch hng (v d: thu thp h s, lm t trnh, chuyn h s khch hng cho PCC, CCA) .
 • Phi hp vi cc b phn lin quan h tr khch hng sau gii ngn:
 • Bn giao y h s khch hng v danh mc khch hng cho u mi chuyn vin t vn dch v ti chnh c nhn chm sc, khai thc bn cho v qun l n khch hng sau khi hon thin th tc gii ngn.
 • Kim sot sau vay:
 • nh k theo quy nh ca cc sn phm tn dng/quy nh kim sot sau vay thc hin nh gi khch hng, kim sot mc ch s dng vn ca khch hng, lp tc thng bo ngay cho cc b phn lin quan khi khch hng c vn v tnh hnh ti chnh, kh nng tr n, mc ch s dng vn.v.v...
 • X l n:
 • i vi cc khon n c vn , c trch nhim phi hp vi chuyn vin t vn dch v ti chnh c nhn/HUB x l n/AMC trong qu trnh x l n ca khch hng.
 • Bo co:
 • Bo co hot ng bn hng theo yu cu ca Gim c khch hng c nhn.
 • Cp nht kt qu bn hng ngy ln h thng theo quy nh.
 • m bo s chnh xc v s liu cung cp.
 • Cung cp dch v v hot ng bn hng ti chi nhnh nu c yu cu
 • Thc hin cc cng vic khc c lin quan theo yu cu ca Trng nhm / G khch hng c nhn
 • Trch nhim
 • Tun th y tiu chun cht lng dch v dnh cho v tr Chuyn vin khch hng theo tng thi k v cc ni quy qquy nh khc ca Ngn hng
 • Thc hin cng vic theo ng chnh sch, quy nh, quy trnh, hng dn ni bv cam kt cht lng dch v (SLAs)
 • m bo s tun th i vi chnh sch, quy trnh quy ch ca Techcombank

Key Relationships - Line Manager
Trc tip: Trng nhm khch hng c nhn/ Gim c Khch hng c nhn/Gim c Chi nhnh.

Key Relationships - Internal relationship
Priority (ti CN hoc Khi PFS), DVKH, SME ,PCC (Khi CAD), CCA, IT (Khi OnT). B phn nh gi (Khi QTRR), AMC

Success Profile - Qualification and Experiences
Tt nghip i hc tr ln chuyn ngnh Ti chnh ngn hng; Ngoi thng; Kinh t hoc lnh vc lin quan.

u tin ngi c kinh nghim bn hng

Trnh ting Anh cp 1 (TOEIC 550 hoc cc chng ch khc c gi tr tng ng)

Yu cu khc (nu c)/ Other requirement (if any)
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 01-06-2024 11:40:15 AM
Home Jobs in Vietnam Khu vực miền Tây - Chuyên viên khách hà ng cá nhân
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers