Search by job, company or skills

Khu vực miền Tây - Chuyên gia bảo hiểm

Techcombank (TCB)

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

3-5 Years
2 months ago
36 Viewed
0 Applied

Job Description

Objective
LI-DNI Cung cp cc phng n bo v, an ton ti chnh tt nht ti Khch hng s dng sn phm Bo him v lm gia tng s gn kt bn cht gia Khch hng v Techcombank

Key accountabilities (1)
 • T vn v Bn hng

(i) Khch hng: Bo v nhng iu quan trng nht cho khch hng ca Techcombank:

 • Gii thiu, t vn cc sn phm bo him ph hp nht vi tng giai on trong cuc i ca khch hng (bo v sc khe, gia nh, ti chnh, ti sn c nhn)
 • Mang n cho khch hng nhng tri nghim tuyt vi nht v cht lng dch v trc v sau bn hng
 • Hon thin y cc giy t h s cn thit cho hp ng Bo him ca Khch hng, h tr khch hng i khm y t,bn giao h s bo him ti Khch hng, h tr khch hng v th tc yu cu bi thng v np h s yu cu bi thng theo ng quy nh ca TCB v i tc bo him
 • X l, gii quyt cc yu cu h tr khn cp/ t xut ca khch hng mt cch nhanh nhy, kp thi, v tha ng.
 • Tm kim cc c hi gii thiu khch hng ti cc lc lng bn khc ti Techcombank (V d: sn phm u t TCBond)
 • L u mi u tin khch hng lin lc khi h pht sinh cc yu cu h tr, hi p, vng mc v bo him
 • Lu tr v cp nht bo co hng ngy/ hng tun/ hng thng v kt qu bn/ kt qu gii thiu khch hng t lclng bn ca Techcombank

(ii) Dch v: To dng v m bo cht lng dch v, mi quan h vi khch hng

 • Xy dng mi quan h bn cht, tt p vi khch hng, h lun quan nim rng Techcombank l nh cung cp sn phm bo him tt nht
 • L u mi u tin khch hng lin lc khi pht sinh cc nhu cu lin quan n bo him.
 • m bo lu du mt cht lng dch v tt nht trong tng bc hnh trnh tri nghim ca Khch hng
 • H thng v quy trnh
 • Tun th tuyt i cc chnh sch ca Techcombank v: bo mt thng tin, quyn ring t ca khch hng, cc chun mc hnh vi nh mt Techcomer.
 • Tun th nhng tha thun v cht lng dch v gia TCB v i tc bo him.
 • Tun th quy trnh bn, pht hnh hp ng bo kim tun theo tiu chun ca TCB v i tc bo him
 • Con ngi:
 • Khng ngng nng cao kin thc v cc k nng mm p ng c cc yu cu ngy cng cao v phc tp v cht lng dch v, m bo mi khch hng u hi lng vi dch v c cung cp thng qua vic t hc v tham gia cc kha o to
 • Lun c tinh thn t hc hi trong cng vic v cuc sng
 • Lun c thi ci m chia s thng tin vi ngi khc theo ng chc nng nhim v v chun mc ng x ca Techcombank, c tinh thn sn sang n nhn thay i
 • Lm ch, chu trch nhim trong cng vic, thng qua nh hng r rng, hng n kt qu vt tri
 • Nhn thc y v vn ha t chc v thc hin nhim v theo gi tr ct li, chun mc hnh vi ca Techcombank, th hin DNA ca Techcomer.
 • Tch cc tham gia cc hot ng xy dng vn ha t chc ca Techcombank

Key Relationships - Line Manager
Trc tip: Gim c mng DVKH/GCN

Key Relationships - Internal relationship
Gim c pht trin kinh doanh bo him Vng Cc Khi kinh doanh, CSA, Khi Php ch, QTRR, Marketing, CCA, Ti chnh k hoch

Key Relationships - External relationship
Cc cng ty Bo him

Success Profile - Qualification and Experiences
Tt nghip i hc tr ln (u tin chuyn ngnh Bo him, Ngn hng, Kinh t)

C ti thiu 03 nm kinh nghim lm vic trong lnh vc t vn khch hng trong ngn hng bn l hoc bo him nhn th/hoc kinh nghim v mng Dch v khch hng u tin/hoc kinh nghim trong mng pht trin kinh doanh, qung co

Ngoi ng: Ting anh TOEIC 550 hoc tng ng
Follow
Save
Report

Similar Jobs

People also considered

HueVung Tau

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 01-06-2024 11:39:56 AM
Home Jobs in Vietnam Khu vực miền Tây - Chuyên gia bảo hiểm
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers