Job Description1. DỊCH VỤ NHN SỰ/ QUAN HỆ LAO ỘNG
- Thực hiện các công việc hnh chính liên quan ến phúc lợi, ãi ngộ nhân viên
- Quản lý v cập nhật Sơ tổ chức, các Nội quy - Quy ịnh v nhân sự
- ẩy mạnh các chương trình liên quan ến dịch vụ nhân sự v tư vấn cho nhân viên
- Lập kế hoạch, tổ chức các sự kiện nội bộ trong Công ty như các hoạt ộng Teambuilding, Nghỉ mát...
2. TUYN DỤNG:
- Thực hiện các công việc tuyển dụng: ăng tuyển dụng, sng lc h sơ ứng viên, phng vấn ứng viên...
- Quản lý v cập nhật dữ liệu Tuyển dụng.
3. ÀO TO:
- o tạo ịnh hướng cho nhân viên mới
- Quản lý v cập nhật dữ liệu i tác o tạo JOB REQUIREMENT

- Tt nghiệp ại hc
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm lm việc tại các Công ty có vn ầu tư nước ngoi, Các công ty thuộc ngnh hng tiêu dùng nhanh
- Có kinh nghiệm v C&B: Tính lương, Bảo hiểm xã hội... hoặc kinh nghiệm Phng vấn, lựa chn ứng viên l lợi thế.
- Tiếng Anh: Tt (tương ương TOEIC 600 trở lên)
- Thnh thạo tin hc văn phòng (Word, Excel, Powerpoints)
- Kỹ năng tổ chức,lập kế hoạch v xây dựng ội nhómtt
- Chăm chỉ, nhiệt tình, ham hc hi

JOB TYPE

Industry

Other

PERSOLKELLY is a joint venture established in 2016 between PERSOL HOLDINGS (previously Temp Holdings) and Kelly Services to cater to the rising workforce employment needs of the emerging Asia Pacific market. We are one of the largest workforce solutions providers in the region, spanning over 45 offices across 13 markets including Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam.

People Also Considered

Data Not Available

Career Advice to Find Better