1-3 years
a month ago
Job Description

M T CNG VIC:

 • Thit k bao b v POSM
 • Ln k hoch, tng thit k theo concept ca d n.
 • Thit k sng to vi nhng tng ph hp proposal
 • Lm vic vi cc phng ban c nhu cu thit k hiu r hn v yu cu.
 • m bo hon thnh cng vic c giao ng thi gian yu cu Nm bt c key visual v thit k theo concept ca d n.
 • Tng hp v xut file h tr cc d n khi c yu cu
 • Thit k cc bao b nhn, thng carton.
 • Thit k cc POSM: brochure, leaflet, banner, standee, backdrop, tagline, profile, poster,...
 • Thit k qung co online facebook, sn TMT
 • Thit k theo yu cu ca khch hng
 • Thit k cc chuyn lin quan n cc event ca cng ty

YU CU:

 1. Kinh nghim: C kinh nghim t nht 1 nm tr ln v tr tng ng trong ngnh FMCG.
 2. K nng: Yu thch cng vic thit k ha
 • Hiu bit v nm c xu hng thit k ng i v cc xu hng thit k mi.
 • S dng v thao tc nhanh vi cc phn mm c lin quan n thit k: Adobe Illustrator CS, Adobe Photoshop CS v.v.. Bit thit k3D l 1 li th.
 • C kh nng lm vic c lp/nhm v chu c p lc cng vic.
 • c quan st tt. Nhn bit mu sc tt.
 • Nhy bn, linh hot trong x l cng vic.
 • Bit phi mu v b cc thit k.
 • C khiu thm m, yu thch s sng to.
 • Sn sng lm thm gi khi c d n gp.
 • u tin bit s dng thit k trn h iu hnh IOS

3. Kin thc

 • Tt nghip i hc chuyn ngnh thit k ha
 • S dng thnh tho Powerpoint/Word v Excel. Bit Photoshop v cc ng dng x l hal mt li th
 • Ting Anh kh

Thi gian lm vic: 8h00 - 17h00, th 2 - th 7

a im lm vic: 435 Quc L 13, Hip Bnh Phc, Th c, HCM

JOB TYPE

Industry

Other

Function

Skills

3D
Adobe Photoshop CS
Adobe Illustrator CS

People Also Considered

Career Advice to Find Better