Giám ốc iu Hành Cơ iện - Tổng Thầu Việt Nam chuyên các dự giá trị lớn tại Hà Nội

Job DescriptionKhách hng của PERSOLKELLY - Tổng Thầu Lớn của Việt Nam với nhiu dự án qui mô lớn ang cần tuyển dụng vị trí GIM C IỀU HÀNH C IỆN lm việc tại H Nội với mức lương lên tới $3.000!!
Mô tả công việc:

  • Trực tiếp iu hnh v phân công nhiệm vụ thực thi các công việc ấu thầu, tổ chức triển khai thi công, thanh quyết toán, bảo hnh các dự án cơ iện.
  • Lập kế hoạch, báo cáo v bám sát tình hình ti chính triển khai dự án (P/L), phân bổ ngun ti chính hợp lý thực hiện các dự án v các công việc cụ thể theo kế hoạch.
  • Tạo dựng, duy trì, phát triển mi quan hệ với Chủ ầu tư, i tác

Yêu cầu:
  • Tt nghiệp ại hc chuyên ngnh Cơ/iện hoặc các chuyên ngnh có liên quan
  • Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm vị trí tương ương/ Phó Giám c dự án trong các công ty tổng thầu cơ iện

JOB TYPE

Industry

Other

PERSOLKELLY is a joint venture established in 2016 between PERSOL HOLDINGS (previously Temp Holdings) and Kelly Services to cater to the rising workforce employment needs of the emerging Asia Pacific market. We are one of the largest workforce solutions providers in the region, spanning over 45 offices across 13 markets including Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand and Vietnam.

People Also Considered

Data Not Available

Career Advice to Find Better