EOI - Nhân viên Lễ tân/Chăm sóc khách hàng

Not Specified
Job DescriptionTp on CBREnmtrongdanh sch 500 cng ty hng u th gii do Fortune v S&P bnh chn, c tr s chnh ti Los Angeles l cng ty kinh doanh dch v bt ng sn ln nht th gii (tnh theo doanh thu nm 2019). Vi hn 100,000 nhn vin ti hTp on CBREnmtrongdanh sch 500 cng ty hng u th gii do Fortune v S&P bnh chn, c tr s chnh ti Los Angeles l cng ty kinh doanh dch v bt ng sn ln nht th gii (tnh theo doanh thu nm 2019). Vi hn 100,000 nhn vin ti hn 530 vn phng trn ton cu (khng bao gm cc vn phng thnh vin), cng ty cung cp cc dch v cho ch bt ng sn, nh u t v ngi s dng bt ng sn.n 530 vn phng trn ton cu (khng bao gm cc vn phng thnh vin), cng ty cung cp cc dch v cho ch bt ng sn, nh u t v ngi s dng bt ng sn
Nhim v chnh:

  • Gii quyt cc thc mc, khiu ni ca C dn / khch thu / khch hng v Bo co n Trng nhm.
  • Thc hin cc nhim v hnh chnh v vn th cho nhn vin c giao bao gm h tr qua in thoi, phn phi th tn, bo co chi ph, ln lch, iu phi cuc hp, v.v.
  • Cp nht v duy tr tt c cc s sch ghi chp, cng vi h s C dn / khch thu / khch hng v chia s trong ni b Ban Qun l ta nh.
  • H tr theo di chi ph to nh, chi ph cho vt t v dch v, bo co qun l hng thng v hng qu.
  • Theo di cc thng tin v hp ng v giy chng nhn bo him. Duy tr h thng theo di khi ht hn
  • Qun l lch trnh v iu phi cc cuc hp / s kin c bit theo yu cu.

Yu cu:
  • C kh nng giao tip tt (c th hiu v gii thch cc hng dn, th t ngn, ghi nh,...)
  • C kh nng gii quyt vn trong cc tnh hung ca khch hng.
  • C kh nng vit bo co thng xuyn v th t
  • K nng c bn v Microsoft Office

JOB TYPE

People Also Considered

Data Not Available

Career Advice to Find Better