EOI - Nhân viên Hành chính (Admin)

Job DescriptionTp on CBREnmtrongdanh sch 500 cng ty hng u th gii do Fortune v S&P bnh chn, c tr s chnh ti Los Angeles l cng ty kinh doanh dch v bt ng sn ln nht th gii (tnh theo doanh thu nm 2019). Vi hn 100,000 nhn vin ti hTp on CBREnmtrongdanh sch 500 cng ty hng u th gii do Fortune v S&P bnh chn, c tr s chnh ti Los Angeles l cng ty kinh doanh dch v bt ng sn ln nht th gii (tnh theo doanh thu nm 2019). Vi hn 100,000 nhn vin ti hn 530 vn phng trn ton cu (khng bao gm cc vn phng thnh vin), cng ty cung cp cc dch v cho ch bt ng sn, nh u t v ngi s dng bt ng sn.n 530 vn phng trn ton cu (khng bao gm cc vn phng thnh vin), cng ty cung cp cc dch v cho ch bt ng sn, nh u t v ngi s dng bt ng sn
Nhim v chnh:

 • Thc hin cc nhim v hnh chnh, vn th c giao, bao gm nhng khng gii hn vic h tr in thoi, phn phi th tn, bo co chi ph, ln lch, k hoch, iu phi cc cuc hp / s kin c bit ti ta nh, theo di thc hin cc yu cu,
 • Phi hp / h tr v chun b ngn sch lin quan n vt t, dch v thu ngoi ca D n.
 • Qun l v kim k nh k / t xut danh mc ti sn, cng c dng c,c giao cho D n qun l
 • Theo di thi hn cc loi giy php, thi hn bo him bt buc ca Ta nh, Khch thu,
 • Lu tr h s v theo di thi hn lin quan n Hp ng, Chng nhn Bo him ti Ta nh.
 • Chun b cc bo co thng, Qu, bo co nh k theo yu cu.
 • Lp cc loi th t / cng vn / thng bo lin quan n nhn s, dch v, cng n, vn hnh, . ti D n.
 • Phi hp vi Vn phng chnh kim tra bng chm cng, h s thanh ton ph Qun l vn hnh, ph nhn s.
 • Chun b cc bo co thng, Qu, bo co nh k theo yu cu.
 • Qun l hot ng cho thu v tr t chc s kin, qung coti ta nh

Yu cu:
 • C kh nng giao tip tt (c th hiu v gii thch cc hng dn, th t ngn, ghi nh,...)
 • C kh nng tr li cc cu hi hoc khiu ni ph bin t khch hng, ng nghip v / hoc ngi gim st
 • C kh nng vit bo co thng xuyn v th t, gii quyt vn trong cc tnh hung
 • K nng c bn v Microsoft Office

JOB TYPE

People Also Considered

Data Not Available

Career Advice to Find Better