Search by job, company or skills

CTV Kinh Doanh Truyn Thông Báo Chí Quc Tế

BlockPR

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

1-3 Years
a month ago
44 Viewed
0 Applied

Job Description

V công ty: BlockPR, công ty h ng ầu v Global Press Release tại Vit Nam, ang tìm kiếm những cá nhân nng ng tham gia v o Chương trình Sales Stars của chúng tôi. ây l cơ hi tuyt vi bạn tng thêm thu nhập v phát trin sự nghip trong lĩnh vực PR.

Sau gần 4 nm chính thức có mặt trên th trưng, BlockPR ã ạt ược 1 s ct mc:

 • ã ho n th nh hơn 150 dự án th nh công.
 • i ngũ gm 16 ngưi, vi 4 th nh viên Vit Nam v các th nh viên khác Indonesia, Malaysia v Thái Lan, chưa k hơn 15 cng tác viên.
 • ang l i tác phía sau của nhiu agency ln tại Vit Nam, Singapore v Indonesia.
 • ã phát h nh gần 1000 thông cáo báo chí cho các dự án.
 • BlockPR l công ty hiếm hoi của Vit Nam nằm mạng lưi kết ni vi hơn 500,000 nh báo v 100,000 nh xuất bản trên to n cầu.

Nhim vụ chính:

 • Tìm kiếm v tiếp cận khách h ng tim nng trong các lĩnh vực: startup, công ngh, giải trí, du lch v khách sạn, Web3, blockchain v crypto.
 • Gii thiu v giải thích các gói dch vụ Press Release - Thông cáo báo chí Quc tế của BlockPR.
 • Tùy chnh các giải pháp PR dựa trên nhu cầu cụ th của từng khách h ng.
 • Duy trì liên lạc v h trợ khách h ng, giải áp các thắc mắc v ảm bảo sự h i lòng.
 • Cht giao dch v ký kết hợp ng vi khách h ng.

Yêu cầu:

 • Có kinh nghim trong lĩnh vực bán h ng, tiếp th hoặc PR l mt lợi thế.
 • Kỹ nng giao tiếp v thuyết phục tt.
 • Tự tin, nng ng v có khả nng l m vic c lập.
 • Am hiu v các lĩnh vực liên quan như startup, công ngh, giải trí, du lch v khách sạn, Web3, blockchain v crypto l lợi thế của bạn

Quyn lợi:

 • Hoa hng hấp dẫn trên mi giao dch th nh công.
 • ược cung cấp t i liu o tạo v h trợ từ i ngũ chuyên nghip của BlockPR.
 • Linh hoạt v thi gian l m vic v a im l m vic.
 • Cơ hi phát trin sự nghip v m rng mạng lưi quan h.

Cách thức ứng tuyn: Tìm hiu thêm v chương trình v thông tin cần biết cũng như quyn lợi tại https://r.blockpr.net/earn

Không cần ng ký phức tạp, bạn có th tự tìm hiu v bắt ầu ngay.

Nhóm Zalo h trợ của BlockPR cho các bạn Sales Stars tại th trưng Vit Nam, h trợ trực tiếp tại: https://zalo.me/g/xtboog595

Hi vng bạn ã tìm ược mt cơ hi kiếm thêm thu nhập cho mình v mong ch ược ch o ón những câu hi ầu tiên của bạn v chương trình sales n y nhé.

INDUSTRY
FUNCTION
Follow
Save
Report

Similar Jobs

NH N VI N KINH DOANH B2B CONSULTANT

Company Name Confidential

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 15-06-2024 10:36:35 AM
Home Jobs in Vietnam CTV Kinh Doanh Truyn Thông Báo Chí Quc Tế
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers