Search by job, company or skills

Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp

VPBank

  Highlights

  Job Description

  More Info

  Recruiter Info

0-2 Years
4 months ago
15 Viewed
0 Applied

Job Description

Phc Li

 • Bo him
 • Du Lch
 • Thng
 • Chm sc sc khe
 • o to
 • Tng lng

M T Cng Vic

 • T chc thc hin cng tc qun l v thu hi n Tn chp Th tn dng Khch hng c nhn trn a bn ph trch.
 • Tip nhn h s ca cc khch hng (KH) ang c khon vay tr hn ti Ngn hng VPBank x l.
 • Thc hin cc bin php tc nghip thu hi n, yu cu KH tt ton khon vay ti VPBank;
 • Thu thp thng tin c bn v cc KH khng tr n ng hn: h s vay, s d trn ti khon KH, tnh trng tr n, lch tr n ca KH v cc thng tin cn thit khc t cc bn lin quan vi KH, ...;
 • p dng cc bin php v nghip v truy tm thng tin, phng thc lin h hin ti ca KH nhm phc v cng tc thu hi n;
 • Thc hin thu hi n ti a bn; tip xc v thng lng trc tip vi KH, tm hiu kh nng thanh ton ca KH v a ra phng n x l thch hp;
 • Tun th cc chnh sch v quy nh v thu hi n ca Ngn hng VPBank, quy nh ca Php lut.

Thu nhp hp dn, lng thng cnh tranh theo nng lc:

Lng cng: 8.5tr - 12tr

Ph cp i li: 700.000/thng

Ph cp cm: 700.000/thng

Hoa hng: theo nng lc

Thng cc Ngy l, Tt (theo chnh sch ngn hng tng thi k)

c vay u i theo chnh sch ngn hng tng thi k

Ch ngy php hp dn theo cp bc cng vic, c hng ch du lch h

Bo him bt buc theo lut lao ng + Bo him VPBank care cho CBNV ty theo cp bc v thi gian cng tc

c tham gia cc kha o to ty thuc vo Khung o to cho tng v tr

Thi gian lm vic: t th 2 th 6 & sng th 7 (2 ngy trong thng)

Mi trng lm vic nng ng, thn thin, c nhiu c hi hc o to, hc hi v pht trin; c tham gia nhiu hot ng vn ha th v (cuc thi v th thao, ti nng, hot ng teambuiding...)

Yu Cu Cng Vic

 • u tin ng vin c kinh nghim lm vic trong lnh vc tng ng hoc Sales hoc Thu hi n ti cc Ngn hng, AMC, T chc Ti chnh, Cng ty Thu hi n, ...;
 • ng vin c th di chuyn cc a bn
 • ng vin cha c kinh nghim s c o to v k nng, chuyn mn nghip v trong qu trnh lm vic;
 • C k nng giao tip, m phn, thng lng. Ging ni r rng, dt khot;
 • C kh nng lm vic di p lc cao, x l tnh hung linh hot;
 • C sc kho tt, chu kh v kin tr, thng tho ng s;
 • S dng c bn cc ng dng tin hc vn phng Word, Excel, Outlook, ...

Job tags: Chuyn Vin Thu Hi N Trc Tip
Follow
Save
Report

Similar Jobs

Career Advice to Find Better

Interview TipsResume & Cover LettersSalary NegotiationWork Life Balance
Last Updated: 05-04-2024 03:17:38 AM
Home Jobs in Vietnam Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp
Beware of Scammers

We don’t charge money for job offers